Ustavující valná hromada Spolku českých lékařů v Brně

18. 3. 1924


ulice

číslo orientační

53-57


místo

posluchárna chirurgické kliniky v zemské nemocnici


charakteristika

Ustavující valné hromadě Spolku českých lékařů v Brně, jehož činnost byla povolena přípisem Zemské politické správy na Moravě z 22. 2. 1924, se zúčastnilo 168 lékařů z Brna a širokého okolí.
Předsedající Rudolf Vanýsek, který informoval o krocích, jež byly podniknuty pro ustavení spolku, byl zvolen jeho prvním předsedou.


účastníci

Rudolf Vanýsek, první předseda Spolku (v letech 1924–1936),
Julius Petřivalský, Václav Vejdovský


zajímavosti

Po vzniku ČSAV a po založení celostátní Československé lékařské společnosti J. E. Purkyně se Spolek českých lékařů v Brně stal její všeobecnou sekcí a jeho prvním předsedou se stal prof. MUDr. Josef Podlaha


prameny, literatura

osoby

Edward Babák
zasloužil se o ustavení Spolku českých lékařů v Brně Václav Neumann
předseda Spolku českých lékařů v Brně (1936–1951) Julius Petřivalský
první místopředseda Spolku českých lékařů v Brně; na ustavující valné hromadě přednášel o neprůchodnosti střevní Josef Podlaha
předseda Spolku českých lékařů v Brně po jeho včlenění do Čsl. lékařské společnosti J. E. Purkyně Rudolf Vanýsek
první předseda Spolku Českých lékařů v Brně (1924–1936)


Kal


Aktualizováno: 07. 07. 2018