Zřízení Dobročinné nadace Valentina Falkensteinera

7. 10. 1883


charakteristika

Účelem nadace bylo poskytování finanční podpory školákům a studentům, chudým, sirotkům, slepým a nemocným a zároveň přispívala na výstavbu různých institucí (např. městský sirotčinec).
Zdroje finančních prostředků nadace byly jednak cenné papíry, hypoteční pohledávky a štědrý peněžní vklad a dále nájmy ze sedmi brněnských domů, které nadaci patřily: Masarykova ulice 2, Orlí 9, Česká 14, Kapucínské náměstí 2–4, Koliště 9, Panská 6–10 a na Hlinkách 98.


zajímavosti

Valentin Falkensteiner zřídil svoji nadaci ve své závěti z 7. října 1883.
MJ


Aktualizováno: 10. 07. 2018