Mlecí řád

22. 10. 1352


místo

Brno


charakteristika

Podle vzoru Olomouce vydává brněnská městská rada mlecí řád.


poznámka

Řemeslnické řády se týkaly i zařízení mlýna, trestů za zcizování mouky a povinností majitelů mlýna, mlynářů a pekařů, kteří mleli.

V roce 1365 byly na městských pozemcích čtyři mlýny:
- mlýn starobrněnských křížovníků na mlýnském náhonu Svratky poblíž Sladovnického mostu před Židovskou bránou na cestě do Komárova
- mlýn Jana Alrama na Dornychu (oceněný na 310 hř.)
- mlýn Smila z Líšnice pod Puhlíkem (oceněný na 300 hř.)
- mlýn Petra Smelczlina na Ponávce (oceněný na 180 hř.).

Další mlýny kolem Brna stály na půdě šlechtické či církevní.


prameny, literatura

Los


Aktualizováno: 13. 07. 2018