Položení základního kamene k pomníku T. G. Masaryka

27. 10. 1946charakteristika

Slavnostního položení základního kamene k pomníku 1. prezidenta ČSR T. G. Masaryka v parčíku na místě zbořeného Německého domu na náměstí Rudé armády (dnes Moravské náměstí) v předvečer státního svátku se zúčastnili kromě dalších oficiálních hostů v čele s náměstkem předsedy vlády dr. Petrem Zenklem také příslušníci Masarykovy rodiny - dcera Alice a vnučky Anna a Herberta. Hlavní projev přednesl předseda Národního výboru města Brna Josef Podsedník.


účastníci

Josef Podsedník, předseda NV města Brna,
Petr Zenkl, náměstek předsedy vlády ČSR,
František Píška, předseda ZNV,
Jaroslav Čižmář, představitel čsl. obce legionářské,
Alice, Anna a Herberta Masarykovy ad.


zajímavosti

Základní kámen k pomníku T. G. Masaryka měl být slavnostně položen k 20. výročí vzniku republiky 28. 10. 1938 - slavnost zmařily mnichovské události a následný vývoj. Vítězný návrh architekta J. Fragnera a ak. sochaře V. Makovského vzešel z výtvarné soutěže vypsané městem dne 28. 6. 1937.
K realizaci pomníku nakonec vůbec nedošlo. Základní kámen se po nastolení komunistického režimu stal místem vyjádření symbolického odporu k režimu a persekuce těch, kteří pokládáním květin tento svůj postoj vyjadřovali. V polovině 50. let 20. století byl proto kámen odstraněn a zničen.osoby

Jaroslav Čižmář
představitel čsl. obce legionářské Vincenc Makovský
autor pomníku T. G. Masaryka na Moravském náměstí Alice Masaryková
dcera prezidenta Masaryka Josef Podsedník
předseda Národního výboru města Brna


objekty

T. G. Masaryk
základní kámen: Moravské náměstí 0/03


městská část

související odkazy

Jiv


Aktualizováno: 26. 10. 2021