Zřízení telegrafního vedení Vídeň–Brno

6. 3. 1847


ulice

katastr

Brno-město


místo

nádraží


nej...

Rakousko-Uhersko
první telegrafické spojení dvou měst v tehdejším mocnářství


charakteristika

Dne 6. března 1847 byla v Brně na nádraží zřízena první telegrafní stanice, spojující Brno s Vídní.
Spojení sloužilo pouze dráze, ale směl ho používat také tajemník státního kancléře, prezident dvorských kanceláří a zemští guvernéři.


zajímavosti

V listopadu 1848 již zmodernizovaná stanice byla přenesena do budovy zemského gubernia na Moravském náměstí. Po získaných zkušenostech byl telegraf prodloužen z Brna do Olomouce a do Prahy.


poznámka

Stavba, vedená podél železniční dráhy přes Břeclav, byla započata 14. října 1846 a dokončena 19. prosince téhož roku. Měřila 153 km a měděný drát byl umístěn na dřevěné sloupy, jež byly necelých 50 m od sebe.
Po zaškolení poštovních zaměstnanců na obsluhu zařízení Bainova přístroje, který dokázal zpočátku přepravit jen asi sto slov za hodinu, bylo celé spojení uvedeno do provozu.


prameny, literatura

Ostatní literatura

"Brünner Chronik (1800–1850)"


městská část

související odkazy

MJ


Aktualizováno: 11. 07. 2018