Den Brna a slavnost Nanebevzetí Panny Marie

15. 8. 1995


charakteristika

Dne 15. srpna 1995 si moravská metropole připomněla 350. výročí ode dne, kdy malá skupinka obránců města odolala útoku obrovské přesily švédských vojsk generála Torstensona a Brno nebylo dobyto.
Zatímco vojenské zásluhy při obraně města Brna náleží bezpochyby právem Ludvíku Raduitovi de Souches, duchovně město uhájil rektor jezuitské koleje otec Martin Středa - navzdory obležení velkodušně dokázal těšit lid a ujišťoval ho, že nepřítel i přes velkou přesilu město nedobude ani neobsadí, což potom obdivuhodně potvrdil průběh událostí; kdykoli mělo dojít k boji, otec Středa podle historických pramenů v modlitbách prosil o přispění Pannu Marii a nebeské moci - a právě jeho vnitřní síla a víra dokázaly podle zapsaných svědectví z pohnutých časů, kdy švédská děla bez milosti pálila na město, udržet naději Brňanů.


poznámka

Rok 1995 se stal prvním rokem znovuobnovení každoroční připomínky vítězství nad Švédy. Brňané se seznamují s historií, která ovlivnila i dění v tehdejší Evropě.
Den Brna se slaví vždy v sobotu okolo 15. srpna – na tento den připadá slavnost Nanebevzetí Panny Marie, která je od roku 1645 uctívána jako patronka a Ochránkyně města.
Brno se zařadilo k evropským metropolím, které slaví svůj slavnostní den, v němž je spojen církevní svátek s historickým mezníkem.události

15. 8. 2010
Udělení medaile sv. Petra a Pavla Janu Nováčkovi 3. 5. 1995
Vernisáž výstavy "Když Brno dobývali Švédové" 15. 8. 1845
Oslavy 200. výročí uhájení Brna před švédským vojskem 15. 8. 1645
Generální útok švédských vojsk na město Brno a pevnost Špilberk odražen


osoby

Jean Louis Raduit de Souches
velitel obrany Brna Martin Středa (Stredonius)
rektor jezuitské koleje Lennard Torstensson
švédský vojevůdce


Ma


Aktualizováno: 15. 08. 2019