Kopie obrazu Panny Marie Svatotomské putovala do Angoly

5. 4. 2008


ulice

katastr

Brno-městocharakteristika

V brněnské katedrále se sešli věřící kvůli dvěma významným událostem.
Biskup Vojtěch Cikrle požehnal kopii obrazu Panny Marie Svatotomské. Připomněl, že při návštěvě v roce 2007 byli angolští hosté v klášteře sv. Tomáše tímto „černým“ obrazem mile překvapeni.
Z tohoto důvodu také vznikla kopie, která bude umístěna v dalekém africkém chrámu. „Vztahy naší církve k jihu Angoly byly navázány v roce 2007. Právě v katedrále na Petrově se uskutečnilo celostátní shromáždění Papežského misijního díla dětí, které výsledek sbírky použilo pro domov 367 sociálně slabých dětí nedaleko angolského biskupského města Ondjive,“ vysvětlil biskup Vojtěch Cikrle.
Kopie mariánského obrazu ze Starého Brna byla odevzdána angolskému konzulovi, který ji posléze odvezl do katedrálního kostela v Ondjive. Celého obřadu se zúčastnily děti z Papežského misijního díla dětí České republiky. V obětním průvodu přinesly mimo obětních darů také obálku s obrázky pro děti z Angoly. Slavnostnímu okamžiku s dojetím přihlíželo několik příslušníků angolské rodiny žijící v Brně.


zajímavosti

Obraz je nalisován na tvrdém dřevě, váží 14,9 kg a na výšku měří jeden metr.
Milostný obraz patří k Madonám byzantského původu, vzniklých v 8. až 9. století. Klášteru augustiniánů u sv. Tomáše v Brně jej daroval císař Karel IV.
Od roku 1645, kdy se Brno ubránilo švédské přesile, je obraz uctíván jako zázračný.


poznámka

Další důležitou zprávou pro věřící v brněnské diecézi byla instalace nově zvoleného děkana Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla. Stal se jím Mons. Jiří Mikulášek, který je od roku 1992 generálním vikářem brněnské diecéze. Během slavnosti byl přečten příslušný dekret, nový děkan převzal jako svůj odznak historický pektorál a složil přísahu na evangelia.
Biskup připomněl, že brněnská kapitula, založená před více než 700 lety, patří k nejstarším váženým institucím v naší zemi. Její dnešní význam je podle jeho slov především duchovní. Kanovníci se denně scházejí k modlitbám za brněnskou diecézi a zároveň pomáhají biskupovi v jejím řízení.události

6. 10. 2007
3. celostátní kongres Papežského misijního díla dětí 10. 5. 1736
Korunovace milostného obrazu Panny Marie


stavby

Katedrála sv. Petra a Pavla
Petrov
místo předání kopie obrazu


městská část

související odkazy

Ma


Aktualizováno: 26. 06. 2018