Ustavující valná hromada „Slovanského čtenářského spolku v Brně“

23. 11. 1861


katastr

Brno-město


charakteristika

Valné hromadě předsedal rytíř dr. Jan Jindřich Lachnit, zapisovatelem byl Josef Fanderlik, vládu zastupoval komisař Hradecký.
Do sedmičlenného výboru byli zvoleni: dr. Jan Jindřich Lachnit, dr. Fr. Mathon, František Vlastimil Prúdek, dr. Julius Weisz, P. Fr. Maršovský, Karel Milde a JUDr. Lepold Teindl.


účastníci

valné hromady se účastnilo 56 členů:
- dr. Jan Jindřich Lachnit, rytíř JUDr. Josef Fanderlik
- dr. Fr. Mathon, ředitel obecné reálky na Starém Brně
- František Vlastimil Prúdek, akcesista gruntovního úřadu
- dr. Julius Weisz
- P. Fr. Maršovský, ředitel ústavu hluchoněmých
- Karel Milde, továrník
- JUDr. Lepold Teindl, advokát
- Dr. Hanáček
- Vincenc Brandl
- V. Chytil
- Vítek, pozdější ředitel prvního českého gymnázia
- Pavel Křížkovský
- dr. František Zeibert
- František Mlčoch
- Anselm Rambousek, profesor
- Jan Křtitel Rudiš a další


zajímavosti

V roce 1882 byl přejmenován na Český čtenářský spolek.


poznámka

Stanovy byly zadány ke schválení už 29. srpna 1861, schváleny byly výnosem z 27. září 1861.
Spolek zahájil činnost 15. prosince 1861, kdy byly členům spolku slavnostně odevzdány spolkové místnosti v domě čp. 480 v Černoorelské ulici (dnešní Orlí) u paní Amalie Kuttigové.


prameny, literatura

události

12. 12. 1901
Oslavy ke 40letému trvání Českého čtenářského spolku 11. 12. 1886
Jubilejní slavnost 25letého trvání Českého čtenářského spolkuměstská část

MJ


Aktualizováno: 06. 12. 2018