Internetová encyklopedie dějin Brna

Jubilejní slavnost 25letého trvání Českého čtenářského spolku

Jubilejní slavnost 25letého trvání Českého čtenářského spolku


 • 11. 12. 1886 (11.–12.12.1886)


 • katastr

  Brno-město


 • charakteristika

  V předvečer vlastní slavnosti bylo uspořádáno slavnostní představení v národním divadle, které bylo zaplněno do posledního místa.
  Dr. Adolf Stránský přednesl vlastenecký projev od Jaroslava Tichého, následovala Smetanova opera „Prodaná nevěsta“. Dále pokračovala zábava v místnostech čtenářského spolku.
  Druhý den v neděli započala oslava slavnostní mší, kterou sloužil člen spolku kanovník Vojtěch za asistence členů výboru prof. Fr. Ruprechta a Jana Mahela a člena spolku Vlad. Šťastného. Před 11.00 hodinou přijel do chrámu výbor spolku v čele se starostou dr. Janem Jindřichem Lachnitem.
  V poledne se sešli členové spolku ve spolkové místnosti ke slavnostní valné hromadě. Před zahájením zapěl mužský sbor Besedy brněnské chorál „Hospodine pomiluj ny!“.
  Po 14.00 hodině byl pořádán ve velké dvoraně Besedního domu banket, k němuž zasedlo kolem 200 osob. Koncertovala hudba c.k. 8. pluku. Následoval slavnostní přípitek.
  Slavnost byla zakončena ve 20.00 hodin koncertem, který obstarala hudba pěšího pluku č. 8.


 • účastníci

  dr. Jan Jindřich Lachnit, rytíř,
  dr. Adolf Stránský


 • prameny, literatura


 • události

  12. 12. 1901
  Oslavy ke 40letému trvání Českého čtenářského spolku 23. 11. 1861
  Ustavující valná hromada „Slovanského čtenářského spolku v Brně“


 • osoby

  Jan Jindřich Lachnit
  starosta spolku Adolf Stránský
  politik a novinář


 • městská část

  Brno-střed


 • autor

  MJ


Aktualizováno: 10. 07. 2018