Jubilejní slavnost 25letého trvání Českého čtenářského spolku

11. 12. 1886 (11.–12.12.1886)


katastr

Brno-město


charakteristika

V předvečer vlastní slavnosti bylo uspořádáno slavnostní představení v národním divadle, které bylo zaplněno do posledního místa.
Dr. Adolf Stránský přednesl vlastenecký projev od Jaroslava Tichého, následovala Smetanova opera „Prodaná nevěsta“. Dále pokračovala zábava v místnostech čtenářského spolku.
Druhý den v neděli započala oslava slavnostní mší, kterou sloužil člen spolku kanovník Vojtěch za asistence členů výboru prof. Fr. Ruprechta a Jana Mahela a člena spolku Vlad. Šťastného. Před 11.00 hodinou přijel do chrámu výbor spolku v čele se starostou dr. Janem Jindřichem Lachnitem.
V poledne se sešli členové spolku ve spolkové místnosti ke slavnostní valné hromadě. Před zahájením zapěl mužský sbor Besedy brněnské chorál „Hospodine pomiluj ny!“.
Po 14.00 hodině byl pořádán ve velké dvoraně Besedního domu banket, k němuž zasedlo kolem 200 osob. Koncertovala hudba c.k. 8. pluku. Následoval slavnostní přípitek.
Slavnost byla zakončena ve 20.00 hodin koncertem, který obstarala hudba pěšího pluku č. 8.prameny, literatura

události

12. 12. 1901
Oslavy ke 40letému trvání Českého čtenářského spolku 23. 11. 1861
Ustavující valná hromada „Slovanského čtenářského spolku v Brně“


osoby

Jan Jindřich Lachnit
starosta spolku Adolf Stránský
politik a novinář


městská část

MJ


Aktualizováno: 10. 07. 2018