Oslavy ke 40letému trvání Českého čtenářského spolku

12. 12. 1901


ulice

katastr

Brno-město


místo

dvorana Besedního domu


charakteristika

Čtenářský spolek pořádal na oslavu svého jubilea přátelský večírek, při němž koncertovala vojenská hudba.
Dr. Otakar Pražák uvítal přítomné, přednesl stručný nástin spolkových dějin, který k jubileu sepsal spolkový archivář A. Bervid a který byl uveřejněn v Moravské orlici (15. 12. 1901).


účastníci

dr. Otakar Pražák, první náměstek starosty města Brna


prameny, literatura

události

11. 12. 1886
Jubilejní slavnost 25letého trvání Českého čtenářského spolku 23. 11. 1861
Ustavující valná hromada „Slovanského čtenářského spolku v Brně“


osoby

Otakar Pražák
první náměstek starosty města Brna


stavby

Filharmonie Brno
Komenského náměstí 8/534


městská část

související odkazy

MJ


Aktualizováno: 09. 07. 2018