Založení kláštera cisterciaček na Starém Brně

15. 5. 1323katastr

Staré Brnocharakteristika

Královna vdova Eliška Rejčka zakládá klášter cisterciaček na Starém Brně, Aula Sancte Mariae (Síň P. Marie), nazývaný "klášter Králové".


zajímavosti

V konventním chrámu Nanebevzetí P. Marie byla pochována nejen Eliška Rejčka, ale i Jindřich z Lipé.
K vlastní stavbě bylo namísto v našem prostředí obvyklého kamene použito cihel, což jej včetně stavební dispozice spojuje s vlivy slezského, konkrétně vratislavského slohu.


poznámka

Do kláštera bylo uvedeno 12 cisterciaček s abatyší, Eliška Rejčka sama v něm později žila a zemřela v roce 1335. Je pochována před oltářem v hlavní lodi baziliky Nanebevzetí Panny Marie pod dlaždicí s písmenem E.
Klášter byl bohatě dotován nejen svou zakladatelkou, ale i jejím životním partnerem Jindřichem z Lipé a českým králem Janem Lucemburským. Stavba kostela postupovala na svoji dobu s neobvyklou rychlostí, zřejmě už v roce 1333 byla základní stavba dokončena. Dostavba pak probíhala i v dalších desetiletích.
Starobrněnský klášter byl posledním ze tří moravských ženských cisterciáckých klášterů (Oslavany, Předklášteří u Tišnova) a druhým královského založení. Podle řádových regulí byl podřízen mužskému cisterciáckému klášteru v Sedleci, jehož opat vizitoval svěřené ženské opatství, spolu s abatyší rozhodoval o důležitých otázkách a zastupoval klášter navenek. Na Staré Brno byl konvent uveden patrně z kláštera v Sezemicích u Hradce Králové.
Pro klášter dala jeho zakladatelka pořídit soubor iluminovaných liturgických a chorálních knih, z nichž některé vznikly už před jejím příchodem do Brna. Kromě knihy statut se zachovalo všech dalších 8 rukopisů.
Po zrušení kláštera v roce 1783 se většina kodexů dostala do císařské knihovny ve Vídni, dva byly v 19. století koupeny z neznámého zdroje pro knihovnu benediktinského kláštera v Rajhradě a poslední přišel do tehdejšího Františkova muzea z knižního fondu zrušených moravských klášterů.
V roce 1782 byli do klášterního areálu v souvislosti s josefinskými reformami přesunuti brněnští augustiniáni poustevníci od sv. Tomáše.
události

1. 6. 2023
Výstava Eliška Rejčka: Dar středověku 6. 10. 1987
Povýšení starobrněnského chrámu na Baziliku minor 15. 8. 1923
Oslava 600. výročí založení starobrněnského kláštera 11. 2. 1643
Brněnský dům cisterciaček


osoby

Eliška Rejčka
zakladatelka Jindřich z Lipé
mecenáš


stavby

Starobrněnský klášter
Mendlovo náměstí 1/157


městská část

související odkazy

Los


Aktualizováno: 10. 05. 2020