Internetová encyklopedie dějin Brna

Založení kláštera cisterciaček na Starém Brně

Založení kláštera cisterciaček na Starém Brně


 • 15. 5. 1323 


 • ulice

  Mendlovo náměstí

 • katastr

  Staré Brno

 • místo

  Starobrněnský klášter


 • charakteristika

  Královna vdova Eliška Rejčka zakládá klášter cisterciaček na Starém Brně, Aula Sancte Mariae (Síň P. Marie), nazývaný "klášter Králové".


 • zajímavosti

  V konventním chrámu Nanebevzetí P. Marie byla pochována nejen Eliška Rejčka, ale i Jindřich z Lipé.
  K vlastní stavbě bylo namísto v našem prostředí obvyklého kamene použito cihel, což jej včetně stavební dispozice spojuje s vlivy slezského, konkrétně vratislavského slohu.

 • poznámka

  Do kláštera bylo uvedeno 12 cisterciaček s abatyší, Eliška Rejčka sama v něm později žila a zemřela v roce 1335. Je pochována před oltářem v hlavní lodi baziliky Nanebevzetí Panny Marie pod dlaždicí s písmenem E.
  Klášter byl bohatě dotován nejen svou zakladatelkou, ale i jejím životním partnerem Jindřichem z Lipé a českým králem Janem Lucemburským. Stavba kostela postupovala na svoji dobu s neobvyklou rychlostí, zřejmě už v roce 1333 byla základní stavba dokončena. Dostavba pak probíhala i v dalších desetiletích.
  Starobrněnský klášter byl posledním ze tří moravských ženských cisterciáckých klášterů (Oslavany, Předklášteří u Tišnova) a druhým královského založení. Podle řádových regulí byl podřízen mužskému cisterciáckému klášteru v Sedleci, jehož opat vizitoval svěřené ženské opatství, spolu s abatyší rozhodoval o důležitých otázkách a zastupoval klášter navenek. Na Staré Brno byl konvent uveden patrně z kláštera v Sezemicích u Hradce Králové.
  Pro klášter dala jeho zakladatelka pořídit soubor iluminovaných liturgických a chorálních knih, z nichž některé vznikly už před jejím příchodem do Brna. Kromě knihy statut se zachovalo všech dalších 8 rukopisů.
  Po zrušení kláštera v roce 1783 se většina kodexů dostala do císařské knihovny ve Vídni, dva byly v 19. století koupeny z neznámého zdroje pro knihovnu benediktinského kláštera v Rajhradě a poslední přišel do tehdejšího Františkova muzea z knižního fondu zrušených moravských klášterů.
  V roce 1782 byli do klášterního areálu v souvislosti s josefinskými reformami přesunuti brněnští augustiniáni poustevníci od sv. Tomáše.


 • obrazy

  img9292.jpg img9293.jpg


 • prameny, literatura

  zobrazit


 • události

  6. 10. 1987
  Povýšení starobrněnského chrámu na Baziliku minor 11. 2. 1643
  Brněnský dům cisterciaček


 • osoby

  Eliška Rejčka
  zakladatelka Jindřich z Lipé
  mecenáš


 • stavby

  Starobrněnský klášter
  Mendlovo náměstí 1/157


 • městská část

  Brno-střed


 • související odkazy

  mapa


 • autor

  Los


Aktualizováno: 10. 05. 2020

Model starobrněnského chrámu Nanebevzetí P. Marie založeného v roce 1323. Sbírky MuMB.