Zahájení výstavy „Svědectví staroslovanských hrobů“

28. 3. 1974číslo orientační

8


místo

Moravské muzeum (reprezentační sál)


charakteristika

výstavu uspořádaly: Moravské museum v Brně, nositel Řádu práce a Slovácké museum v Uherském Hradišti


účastníci

doc. dr. Rudolf Musil, DrSc., ředitel Moravského muzea,
dr. Josef Pešek, ředitel Slováckého muzea,
Antonín Májíček, náměstek předsedy ONV v Uherském Hradišti,
prof. dr. Vilém Hrubý, DrSc., přednosta prehistorického ústavu Moravského muzea,
dr. Libuše Lefnerová, inspektorka odboru kultury JmKNV,
dr. Kristina Marešová, prehistorický ústav Moravského muzea


městská část

Ma


Aktualizováno: 23. 03. 2020