Trocha nostalgie – brněnské umění Ex-Libris (výstava vystřihovaných siluet)

17. 8. 2009 (17.8.–16.10.2009)


ulice

číslo orientační

12


charakteristika

Výstava „Ernest August Potuczek - Lindenthal, Scherenschnittkünstler und Architekt“ byla sestavena začátkem roku 2009 jako příspěvek k 20. výročí navázání partnerských vztahů mezi Brnem a Stuttgartem.


zajímavosti

Prvním místem konání bylo Setkávací středisko v Brně, Jana Uhra 12, v době od 13. do 15. května 2009. Znovu byla prezentována v Brně v červnu 2009 v rámci letního festivalu menšin. Poté se výstava konala v Trappenkamp, Schleswig - Holstein, Bürgerhaus, 4. 7. 2009. Návštěvníkům v Brně se opět otevřela v době od 17. 8. do 16. 10. 2009 v Deutsche / Österreichische Bibliothek. Zájem o výstavu projevila i jižní Morava a Stuttgart.


poznámka

K výstavě byl připraven katalog. Umělecké dědictví tvůrce vystřihovaných siluet, kreslíře, malíře a architekta Dipl. Ing. Ernesta Potuczek-Lindenthala po jeho smrti spravuje Verlag Haus Lindenthal, Kiebitzek 10, D - 2419 Kiel - Oppendorf (Verlag@Lindenthal.com; www.Scherenschnitt.de).
(Článek v časopise DUHA, č. 4, 2009, který informuje o výstavě ex libris v Německé knihovně MZK a besedě s M. Lindenthalem, synem E. Potuczek-Lindenthal, pro naši encyklopedii poskytl pan Mirko Riedl, který článek autorizoval. Děkujeme.)

osoby

Ernest August Potuczek-Lindenthal
autor vystavených děl Mirko Riedl
autor článku o výstavě


městská část

související odkazy

Menš


Aktualizováno: 13. 01. 2022