Slavnostní otevření budovy Archivu města Brna

12. 9. 2002


ulice

číslo orientační

2


katastr

Černovice


charakteristika

Budova původně v době svého vzniku (v letech 1912–1913) sloužila k zásobování Brna elektrickou energií jako transformovna. Po roce 1959 sloužila energetickým účelům už jen její menší část a ostatní prostory byly využívány jako sklady.
V roce 1993 byla Radou města Brna tato budova přidělena do správy Archivu města Brna. Kvůli špatnému stavebně-technickému stavu nebylo možné využívat veškeré její prostory, nicméně zde byla uložena značná část archiválií, původně umístěných na nejrůznějších místech.
Po menších stavebních úpravách bylo roku 2001 rozhodnuto přikročit k zásadní přestavbě objektu pro archivní účely. Částka na vybudování nového sídla brněnského městského archivu činila 52 000 000 korun.


účastníci

PhDr. František Novák, ředitel Archivu města Brna,
Otakar Motejl, veřejný ochránce práv,
zástupci města Brna


poznámka

Stavba budovy B byla započata v červenci 2004, k jejímu slavnostnímu otevření pak došlo v červenci 2005.


obrazy

prameny, literatura

Ostatní literatura

"80 let Archivu města Brna"


osoby

Otakar Motejl
veřejný ochránce práv


městská část

související odkazy

MJ


Aktualizováno: 06. 01. 2020