Založení Českého klubu velocipedistů Brno

3. 10. 1885


nej...

Brno
první český cyklistický klub na území města Brna


charakteristika

Předsedou klubu byl zvolen brněnský továrník Josef Beneš. Do funkce místopředsedy byl zvolen J. Cibulka, náčelníkem se stal Karel Kettner, jednatelem JUDr. Felix Rudiš, pokladníkem J. Forman, hospodářem Emanuel Kaloud.
Dalšími členy výboru byli stavitel Anton Tepich, MUDr. Klumpar, úředník Fr. Ploskal, Rudolf Míčke a J. Šperling.


prameny, literatura

MJ


Aktualizováno: 10. 07. 2018