Beseda se studenty (účastníky výměnných zahraničních pobytů)

29. 11. 1946


ulice

charakteristika

V sále Domu zahraniční armády na Údolní ulici se konala beseda se studenty, kteří se o prázdninách toho roku účastnili výměny studentů se zahraničím.


zajímavosti

Jednomu ze studentů se v alžírském Atlasu pokusila opice ukrást tobolku z kapsy. Další studenti cestovali autostopem v Norsku a Švédsku. Jiní vyprávěli o Švýcarsku, Polsku, Jugoslávii a Bulharsku. Někteří studenti se dostali i do Asie a za Ural.


poznámka

V létě 1946 pomáhaly brigády studentů překonávat obtíže státu v nedostatku pracovních sil, někteří pracovali v továrnách, lesích, na statcích.
Probíhaly také výměnné pobyty studentů: u nás pracovaly skupiny Norů, Dánů, Francouzů, Angličanů, Švýcarů a Rusů, naopak do zahraničí vycestovali studenti naši.


prameny, literatura

městská část

související odkazy

Menš


Aktualizováno: 05. 07. 2018