Zapojení plynu do hlavního potrubí

16. 11. 1945


charakteristika

Dne 16. 11. 1945 ve 12 hodin byl vpuštěn do hlavního potrubí plynárny v Brně plyn pro obyvatelstvo.


zajímavosti

Městská plynárna v Brně byla poškozena válečnými událostmi (zejména leteckými nálety) ze 60 %. Úsilím vedení podniku a zaměstnanců se podařilo za šest a půl měsíce zajistit dodávky plynu pro nemocnice, lékaře, domácnosti s malými dětmi a domácnosti odkázané pouze na vaření plynem.


poznámka

Všichni odběratelé měli být připojeni po květnu 1946; podmínkou bylo dokončení všech rekonstrukčních prací, zvláště velkého plynojemu, dostatek pracovních sil a materiálu, mírná zima, která by umožnila pokračovat v opravných pracích, řádná dodávka uhlí. „Vedení podniku znovu žádá všechny obyvatele města Brna, aby přesně dbali pokynů vydaných městskou plynárnou, aby se podle nich řídili a nežádali nemožné.“


prameny, literatura

osoby

Ludvík Olšanský
Ludvík Olšanský měl plány podniku zakopané doma na zahradě, takže díky tomu se podařilo válečnými událostmi velmi poškozenou plynárnu obnovit


Menš


Aktualizováno: 05. 07. 2018