Zahájení pravidelného provozu rozhlasového vysílače

16. 5. 1945


charakteristika

Pravidelné vysílání brněnské vysílací stanice bylo zahájeno ve středu 16. května 1945 ve 20 hodin recitačním a hudebním pásmem „České jaro“.
Ve 21 hodin pak byl reprízován příjezd prezidenta republiky dr. Edvarda Beneše do Brna.


zajímavosti

Němci při ústupu z Brna poškodili také brněnskou vysílací stanici. Po nutných opravách byla dána do provozu zatím jen pokusně náhradní vysílací stanice s dosahem 50 km.


poznámka

Od středy budou každodenně vysílány v 18 hodin přednášky vedoucích osobností o aktuálních otázkách dne. Místní zprávy budou vysílány v 17.15 hodin. Zpravodajství politické přejímá brněnská vysílačka z Prahy. Ve čtvrtek a v sobotu ve 12 hodin budou vysílány přednášky pro zemědělce. „Každý den v 19 hodin je zařazena zpravodajská služba pro osoby, které hledají své příbuzné, od nichž byly v důsledku válečných událostí odtrženy. Za oznámení platí se dobrovolný příspěvek ve prospěch fondu - V dětech je národ věčný - při České zemské péči o mládež v Brně.“
(Citace z dobového periodika Čin).
Fond „V dětech je národ věčný“ byl fondem prezidenta dr. Edvarda Beneše a ke dni 16. května 1945 na něm bylo sebráno kolem 1 milionu korun. Česká zemská péče o mládež na Moravě vydala odznak s československou vlajkou, jen 13. května jich bylo prodáno za 440 000 korun, celkem dosud za 950 000 korun.události

12. 5. 1945
Návštěva prezidenta Edvarda Beneše v Brně


Menš


Aktualizováno: 11. 05. 2020