Mobilizace všech dopravních prostředků

15. 5. 1945


ulice

číslo orientační

30


charakteristika

Pro vybudování dálkové a místní dopravy, zejména dopravy potravin do měst, byly v intencích programu nové vlády mobilizovány „všechny po ruce jsoucí dopravní prostředky“.


poznámka

Národní výbor pro Velké Brno zajišťoval veškerá motorová vozidla tím způsobem, že „každý majitel nebo držitel motorového vozidla se přihlásí o novou poznávací značku a o povolení k jízdě u NSB Brno, Orlí č. 30, dveře č. 85 (Dopravní oddělení). Jízdy bez povolení a bez nových rejstříkových značek se trestají a vozidla, jezdící bez povolení, budou zabavena pro NV.“městská část

související odkazy

Menš


Aktualizováno: 05. 07. 2018