Dobročinná hudební akademie

11. 4. 1813


ulice

číslo orientační

4


katastr

Brno-městocharakteristika

Na Květnou neděli se konala velká hudební akademie ve prospěch dobročinného Ústavu pro vdovy a sirotky Brněnského ozbrojeného měšťanského sboru (Wittwen- und Waisseninstitut des Brünner bewafnetten Bürgercorps).


zajímavosti

Program sestavil ředitel hudebního sboru Brněnského ozbrojeného měšťanského sboru Gottfried Rieger. V programu zazněly např. skladby „Otče náš“ od A. Wahlmanna, hudba od F. H. Himela, duchovní chór, který složil sám Rieger, známý dvojzpěv z Haydnova „Stvoření“.


poznámka

Získáno 900 zlatých konv. mince, dále Dobročinný ženský spolek daroval 200 zlatých, celkem tedy do pokladny spolku přibylo 1 100 zlatých.


prameny, literatura

stavby

Divadlo Reduta
Kapucínské náměstí, Květinářská, Zelný trh 4/313


městská část

související odkazy

Menš


Aktualizováno: 11. 07. 2018