Návštěva krále neapolského Ferdinanda IV.

29. 11. 1790


charakteristika

Do Brna zavítal neapolský král cestou z Holíče v Uhrách přes Valtice a Lednici, následujícího dne pokračoval do Čech.
Uvítán byl dopoledne (10.30 hodin) salvou z 36 děl, moravským guvernérem Ugartem a generalitou v čele se zemským velitelem maršálem Bottou d´Adorno. Navštívil pevnost Špilberk, vojenské oddíly u Kartouz a soukenickou továrnu Mundyho.


účastníci

Alois hrabě Ugarte, moravskoslezský gubernátor,
polní maršál Botta d´Adorno, velící generál na Moravě


zajímavosti

Vzácná návštěva se ubytovala v hostinci "U tří knížat", událost pak připomínala mramorová pamětní deska.


Jiv


Aktualizováno: 10. 07. 2018