Internetová encyklopedie dějin Brna

Zřízení Nejvyššího správního soudu

Zřízení Nejvyššího správního soudu


 • 1. 1. 2003 


 • ulice

  Masarykova
  původní adresa (v době zřízení Nejvyššího správního soudu)

 • číslo orientační

  31

 • katastr

  Brno-město

 • místo

  Nejvyšší správní soud ČR


 • charakteristika

  Nejvyšší správní soud v Brně, s jehož zřízením počítala už ústava České republiky z roku 1993, vznikl fakticky až k 1. lednu 2003.
  Nejvyšší správní soud je vrcholným soudním orgánem ve věcech patřících do pravomoci soudů ve správním soudnictví, poskytuje ochranu veřejným subjektivním právům fyzických a právnických osob.


 • účastníci

  v Brně začalo pracovat 13 soudců a 15 zaměstnanců, kteří do Brna přecházeli z pražského a olomouckého Vrchního soudu (v tu dobu se počítalo, že Nejvyšší správní soud by měl mít až 60 soudců),
  prof. JUDr. Josef Baxa, předseda NSS)

 • zajímavosti

  Nejvyšší soud v Brně nejprve sídlil v budově na Masarykově třídě č. 31, v bývalé budově c. k. zemského finančního ředitelství, odtud pak v roce 2006 přesídlil na Moravském náměstí č. 6


 • prameny, literatura


 • stavby

  Nejvyšší správní soud ČR
  Moravské náměstí 6/611
  současné sídlo


 • městská část

  Brno-střed


 • autor

  Kal


Aktualizováno: 18. 08. 2019