Založení Katolické vzdělávací besedy Svornost v Tuřanech

28. 11. 1897


katastr

Tuřany


místo

hostinec Františka Hofmana


charakteristika

Po vzoru jiných obcí na Moravě byla také v Tuřanech koncem 90. let 19. století založena Katolická vzdělávací beseda Svornost, jejímž účelem bylo dle stanov: vzdělávati členy ve vedení pro život potřebném na základě katolických knih a časopisů, zjednávati křesťanským zásadám náležité platnosti v životě soukromém i veřejném, pěstovati a rozšiřovati správné názory o hospodářských právech a svobodách dělnického, řemeslnického a rolnického lidu a pěstovati lásku k vlasti...
Předsedou spolku byl zvolen pater Antonín Brychta, místopředsedou Ferdinand Šik, jednatelem Josef Šmehlík, pokladníkem Antonín Blažek, knihovníkem František Grimm a další.


prameny, literatura

Ostatní literatura

"Tuřany ve Svornosti"


události

14. 5. 1899
Slavnostní svěcení spolkového praporu Katolické vzdělávací besedy Svornost v Tuřanech 30. 1. 1898
Slavnostní akademie na oslavu papeže Lva XIII v Tuřanech


osoby

František Grimm
knihovník


MJ


Aktualizováno: 09. 07. 2018