Internetová encyklopedie dějin Brna

Založení Katolické vzdělávací besedy Svornost v Tuřanech

Založení Katolické vzdělávací besedy Svornost v Tuřanech


 • 28. 11. 1897 


 • katastr

  Tuřany

 • místo

  hostinec Františka Hofmana


 • charakteristika

  Po vzoru jiných obcí na Moravě byla také v Tuřanech koncem 90. let 19. století založena Katolická vzdělávací beseda Svornost, jejímž účelem bylo dle stanov: vzdělávati členy ve vedení pro život potřebném na základě katolických knih a časopisů, zjednávati křesťanským zásadám náležité platnosti v životě soukromém i veřejném, pěstovati a rozšiřovati správné názory o hospodářských právech a svobodách dělnického, řemeslnického a rolnického lidu a pěstovati lásku k vlasti...
  Předsedou spolku byl zvolen pater Antonín Brychta, místopředsedou Ferdinand Šik, jednatelem Josef Šmehlík, pokladníkem Antonín Blažek, knihovníkem František Grimm a další.


 • prameny, literatura

  Ostatní literatura
  "Tuřany ve Svornosti"


 • události

  14. 5. 1899
  Slavnostní svěcení spolkového praporu Katolické vzdělávací besedy Svornost v Tuřanech 30. 1. 1898
  Slavnostní akademie na oslavu papeže Lva XIII v Tuřanech


 • osoby

  František Grimm
  knihovník


 • autor

  MJ


Aktualizováno: 09. 07. 2018