Pohřbení padlých rudoarmějců v Brně-Jundrově

16. 9. 1945


ulice

číslo orientační

10


charakteristika

Tělesné pozůstatky vojáků Rudé armády padlých v Jundrově a okolí byly pochovány na pohřebišti u pomníku obětí první světové války. Podle soupisu Mileny Flodrové zde bylo pohřbeno celkem sedm vojáků, totožnost byla zjištěna pouze u dvou osob.


účastníci

vojáci Rudé armády (vytvořili čestnou stráž),
občané Brna-Jundrova

slavnostní projevy:
- Ladislav Vlčan, předseda MNV
- František Smetana, tajemník MNV
- poručík Gavrilov, zástupce RA
- Jan Šenekl, řídící učitel, tlumočil projev z ruštiny


zajímavosti

Městská část Brno-Jundrov se stala druhým místem v Brně, kde byli padlí rudoarmějci uloženi do definitivního hrobu; stalo se tak zřejmě proto, že jich byl malý počet (-Menš).


poznámka

Podle fotografie J. Šibíčkové z dubna 2007 je zde pouze 5 pomníčků, na třech pomnících jména vojáků neuvedena, uvedena jsou pouze jména na dvou pomnících. Bude nutno prověřit, zda došlo později k úpravám pohřebiště - Menš.události

7. 8. 1945
Praktické pokyny k provádění exhumací padlých rudoarmějců v Brně 3. 8. 1945
Příkaz k definitivnímu uložení padlých rudoarmějců v Brněobjekty

oběti světových válek z Jundrova
pomník: Gellnerova 10/01


městská část

související odkazy

Menš


Aktualizováno: 05. 07. 2018