Internetová encyklopedie dějin Brna

Pohřbení padlých rudoarmějců v Brně-Jundrově

Pohřbení padlých rudoarmějců v Brně-Jundrově


 • 16. 9. 1945 


 • ulice

  Gellnerova

 • číslo orientační

  10


 • charakteristika

  Tělesné pozůstatky vojáků Rudé armády padlých v Jundrově a okolí byly pochovány na pohřebišti u pomníku obětí první světové války. Podle soupisu Mileny Flodrové zde bylo pohřbeno celkem sedm vojáků, totožnost byla zjištěna pouze u dvou osob.


 • účastníci

  vojáci Rudé armády (vytvořili čestnou stráž),
  občané Brna-Jundrova

  slavnostní projevy:
  - Ladislav Vlčan, předseda MNV
  - František Smetana, tajemník MNV
  - poručík Gavrilov, zástupce RA
  - Jan Šenekl, řídící učitel, tlumočil projev z ruštiny

 • zajímavosti

  Městská část Brno-Jundrov se stala druhým místem v Brně, kde byli padlí rudoarmějci uloženi do definitivního hrobu; stalo se tak zřejmě proto, že jich byl malý počet (-Menš).

 • poznámka

  Podle fotografie J. Šibíčkové z dubna 2007 je zde pouze 5 pomníčků, na třech pomnících jména vojáků neuvedena, uvedena jsou pouze jména na dvou pomnících. Bude nutno prověřit, zda došlo později k úpravám pohřebiště - Menš.


 • prameny, literatura


 • události

  7. 8. 1945
  Praktické pokyny k provádění exhumací padlých rudoarmějců v Brně 3. 8. 1945
  Příkaz k definitivnímu uložení padlých rudoarmějců v Brně


 • osoby

  Šulčinin
  Dimitrij M. Zykov


 • objekty

  oběti světových válek z Jundrova
  pomník: Gellnerova 10/01


 • městská část

  Brno-Jundrov


 • související odkazy

  mapa


 • autor

  Menš


Aktualizováno: 05. 07. 2018