Obnovení činnosti Oblastní charity Brno

1. 10. 1992číslo orientační

9


charakteristika

Oblastní charita Brno poskytuje služby lidem s mentálním postižením a autismem, pomoc matkám s dětmi v tísni, dále poskytuje služby starým lidem formou přechodného pobytu, ošetřovatelské a pečovatelské služby v domácnostech, pomoc lidem bez domova a lidem ve výkonu trestu, poradenství v sociální oblasti, humanitární pomoc atd.události

1. 2. 2012
Oslava 20 let fungování Brněnské diecézní charity 15. 10. 2008
Otevření Denního centra pro lidi bez domova


městská část

související odkazy

Ma


Aktualizováno: 28. 06. 2018