Zahájení činnosti Mimořádného lidového soudu v Brně

8. 6. 1945


ulice

číslo orientační

8charakteristika

v zasedací síni ZNV na Joštově třídě zahájil činnost Mimořádný lidový soud v Brně


účastníci

přednosta: JUDr. František Mazal,
soudce: dr. Selucký,
přísedící: R. Náprstek, Vilém Vidlák, František Kubánek a Emanuel Barša,
obvinění: Potschka (úředník gestapa v Brně); Václav Bébar (obviněn z udavačství)


poznámka

oba obvinění odsouzeni k trestu smrti, rozsudek vykonán týž den v 18 hodin veřejně na nádvoří bývalé německé tělocvičny pod Špilberkemosoby

Emanuel Barša
přísedící MLS Václav Bébar
jeden ze dvou souzených mužů Leopold Potschka
jeden ze dvou souzených mužů Jan Žádník
projednáváno udání gestapu za poslech cizího rozhlasu, které vedlo k zatčení J. Žádníka a jeho syna Miroslava Miroslav Žádník
souzený V. Bébar udal M. Žádníka gestapu


stavby

Ústavní soud
Joštova 8/625


městská část

související odkazy

Menš


Aktualizováno: 07. 06. 2020