Založení brněnského měšťanského ozbrojeného sboru

22. 2. 1798


charakteristika

Císař František II. dekretem povolil zřízení měšťanského pěšího sboru v Brně. Brněnský ozbrojený měšťanský a střelecký sbor (Brünner bewaffnete Bürger- und Schützen-Corps) patřil až do 1. světové války k nejvýznamnějším městským korporacím a protagonistům brněnských městských slavností.
Za dvojí francouzské okupace Brna v letech 1805–1806 a 1809 (i pruské v roce 1866) plnil i významnou bezpečnostní úlohu ve městě.
Po vzniku první republiky se sbor přeměnil na dobrovolný spolek, který byl zcela zrušen za německé okupace. K obnovení jeho činnosti došlo až v roce 1993. Tehdejší primátor Jiří Horák se stal jeho vrchním velitelem a 13. června 1993, při příležitosti 750. výročí udělení městských práv Brnu, byla vysvěcena replika praporu.


poznámka

Založení sboru provázely slavnosti, mj. slavnostní svěcení praporu (namaloval ho Josef Licht) před Starobrněnským klášterem.události

30. 5. 1898
Střelecká slavnost c. k. privilegovaného ozbrojeného občanského a střeleckého sboru v Brně u příležitosti 50. výročí nástupu na trůn Jeho Veličenstva císaře Františka Josefa I.


Jiv


Aktualizováno: 10. 07. 2018