Internetová encyklopedie dějin Brna

Založení brněnského měšťanského ozbrojeného sboru

Založení brněnského měšťanského ozbrojeného sboru


 • 22. 2. 1798 


 • charakteristika

  Císař František II. dekretem povolil zřízení měšťanského pěšího sboru v Brně. Brněnský ozbrojený měšťanský a střelecký sbor (Brünner bewaffnete Bürger- und Schützen-Corps) patřil až do 1. světové války k nejvýznamnějším městským korporacím a protagonistům brněnských městských slavností.
  Za dvojí francouzské okupace Brna v letech 1805–1806 a 1809 (i pruské v roce 1866) plnil i významnou bezpečnostní úlohu ve městě.
  Po vzniku první republiky se sbor přeměnil na dobrovolný spolek, který byl zcela zrušen za německé okupace. K obnovení jeho činnosti došlo až v roce 1993. Tehdejší primátor Jiří Horák se stal jeho vrchním velitelem a 13. června 1993, při příležitosti 750. výročí udělení městských práv Brnu, byla vysvěcena replika praporu.


 • poznámka

  Založení sboru provázely slavnosti, mj. slavnostní svěcení praporu (namaloval ho Josef Licht) před Starobrněnským klášterem.


 • prameny, literatura


 • události

  30. 5. 1898
  Střelecká slavnost c. k. privilegovaného ozbrojeného občanského a střeleckého sboru v Brně u příležitosti 50. výročí nástupu na trůn Jeho Veličenstva císaře Františka Josefa I.


 • autor

  Jiv


Aktualizováno: 10. 07. 2018