Zřízení Občanské záložny ve Slatině

30. 12. 1923


katastr

Slatina


charakteristika

Začátkem roku 1923 založili krejčí František Novotný, trafikant František Kaberle a obchodník Josef Kořínek Úsporný kroužek, který byl koncem roku přeměněn na Občanskou záložnu.
Prvním ředitelem jmenován František Novotný, pokladníkem Josef Kořínek a účetním soustružník Karel Horák.


prameny, literatura

Ostatní literatura

"Druhá knížka o Slatině"


městská část

MJ


Aktualizováno: 07. 07. 2018