Předání pohřebiště RA v Brně-Novém Lískovci

20. 8. 1945


ulice

číslo orientační

2


charakteristika

V dubnu 1945 v bojích o brněnská předměstí Nový Lískovec, Bohunice, Starý Lískovec a Kohoutovice padlo 52 rudoarmějců. Největší počet padl v Novém Lískovci, dále pak na Kamenném vrchu a v lese do Pisárek.

Při exhumaci padlých rudoarmějců v městě Brně požádali občané z Nového Lískovce a členové SOPVP zástupce Rudé armády, aby rudoarmějci padlí v Novém Lískovci mohli být pohřbeni přímo zde, kde pro ně hodlají místní občané vybudovat hrobku.
K žádosti se připojili i zástupci NV v Bohunicích, Starém Lískovci a Kohoutovicích s tím, aby rudoarmějci padlí v těchto předměstích byli rovněž společně pochováni na okraji Nového Lískovce.
Se souhlasem zástupců Rudé armády bylo dohodnuto, že po exhumaci z prozatímních tří míst, kde byli pochováni, budou rudoarmějci pohřbeni na začátku Nového Lískovce, pod bývalou restaurací Schutzberg.


účastníci

zástupce Rudé armády, občané a školní mládež


zajímavosti

V červnu 1945 byl při MNV v Brně-Novém Lískovci ustaven „Komitét pro vybudování pohřebiště a Památníku padlým Rudormějcům a obětem fašismu v letech 1939–1945“.
Jeho členy byli za místní organizace: Šimon Štroblík (výbor NF), Václav Pokorný a Rajmund Špičák (komunistická strana), dr. Anderla a Karel Veverka (sociální demokracie), I. Kuciel a dr. Antonín Nedbal (národní socialisté), Petr Köbl a Jan Polcar (lidová strana), Jakub Klobás (místní výbor NF ve Starém Lískovci, František Špaček (místní výbor NF v Bohunicích), František Gabriel (místní výbor NF v Kohoutovicích), členové místních organizací SOPVP z Nového Lískovce (Josef Březina a Jaroslav Štefl), ze Starého Lískovce (Antonín Matoušek), z Bohunic (František Špaček) a z Kohoutovic (František Gabriel).
Komitét ve spolupráci s Městským národním výborem v Brně, Obvodním národním výborem na Starém Brně a zástupcem Rudé armády připravil, prováděl a zajišťoval práce pro vybudování pohřebiště a památníku. Mezi občany uvedených národních výborů byla provedena dobrovolná sbírka na dobudování Památníku a pořízení původně plánované sochy (kopie sochy z Dukly). Sbírka vynesla celkem 89 331,- Kčs a byla uložena na vázaném účtu spořitelny v Brně. Kromě darovaných peněz bylo sebráno asi 500 kg barevných kovů pro odlitek sochy.
Občané vybudovali hrobku o rozměrech 16 x 14 metrů a sami provedli exhumaci padlých. Všichni padlí rudoarmějci v počtu 52 vojáků byli po exhumaci uloženi do rakví a pochováni do vybudované hrobky. Toto bylo první definitivní pohřebiště (tzv. obvodový hřbitov) padlých rudoarmějců v Brně.


poznámka

Na pohřebišti (hrobce) bylo zasazeno v pěti řadách 25 hranolů ze žuly. Na prvních pěti čelních hranolech byla uvedena jména 25 pochovaných rudoarmějců, jména dalších již uvedena být nemohla, jelikož při exhumaci neměli jmenovky. Byly jim pravděpodobně odebrány při prozatímním pohřbení sovětskými vojáky.události

6. 11. 1957
Předání nově upraveného památníku v Brně-Novém Lískovci veřejnosti 5. 5. 1946
Předání památníku v Brně-Novém Lískovci veřejnosti 20. 8. 1945
Předání pohřebiště RA v Brně-Novém Lískovci 7. 8. 1945
Praktické pokyny k provádění exhumací padlých rudoarmějců v Brně 3. 8. 1945
Příkaz k definitivnímu uložení padlých rudoarmějců v Brně


objekty

oběti druhé světové války
pomník: Rybnická 2/01


městská část

související odkazy

Menš


Aktualizováno: 05. 07. 2018