Založení TJ v Husovicích

18. 5. 1886


katastr

Husovice


charakteristika

„Tělovýchovná jednota husovitská“ vznikla na důvěrné schůzi v květnu 1886 přihláškou prvních 22 členů. Zvolený pětičlenný zřizovací výbor byl ve složení: Jan Vališ (předseda), František Löv (místopředseda), Pankrác Krkoška (jednatel), Josef Kůrka (pokladník) a Adolf Anderle (přísedící).
Výše členského příspěvku pro rok 1886 byla stanovena na 1 zlatý. Stanovy nové jednoty vypracoval Pankrác Krkoška, z jehož iniciativy se zakládající schůze sešla a který jako člen Občanské besedy Svatoboj již delší dobu o ustavení nejprve tělocvičného družstva ve Svatoboji, a nakonec samostatné tělovýchovné jednoty usiloval. Stanovy byly schváleny 26. května 1886.


prameny, literatura

události

12. 6. 1945
Obnovení činnosti Sokola v Husovicích 28. 5. 1936
Oslavy 50. výročí vzniku Sokola v Husovicích 1. 5. 1890
Položení základního kamene k první sokolovně v Husovicích 10. 9. 1886
První cvičení TJ v Husovicích


osoby

Pankrác Krkoška
zakladatel


městská část

MJ


Aktualizováno: 10. 07. 2018