Internetová encyklopedie dějin Brna

První česká beseda v Brně

První česká beseda v Brně


 • 6. 11. 1860 


 • místo

  Lužánky

 • nej...

  Brno
  první česká beseda


 • charakteristika

  První česká beseda se konala v Brně-Lužánkách, uspořádal ji Český pěvecký spolek pod vedením učitele hudby Františka Fialy. Byla povolena s podmínkou, že jedno číslo v programu bude německé.


 • zajímavosti

  Po první besedě se v Brně začalo mluvit víc česky, lidé se začali hrdě hlásit k národnosti české.
  Dne 10. 10. 1861 se oficiálně ustavil mužský pěvecký spolek Beseda brněnská, jehož prvním dirigentem se stal Pavel Křížkovský. Později se spolek nazýval Filharmonický spolek Beseda brněnská.

 • poznámka

  "Tato produkce v Lužánkách měla epochální úspěch. Sta a sta lidí, kteří besedu navštívili, vraceli se z Lužánek jako horliví Čechové, nadšeni pro naši českou věc. Píseň česká získala jejich srdce národu." píše František Ladislav Nesvadbík.


 • prameny, literatura


 • události

  15. 5. 1910
  Oslavy jubilea Filharmonického spolku Beseda Brněnská a Pavla Křížkovského


 • osoby

  Pavel Křížkovský
  ustaven prvním dirigentem pěveckého spolu Beseda brněnská


 • městská část

  Brno-střed


 • autor


Aktualizováno: 02. 11. 2018