První česká beseda v Brně

6. 11. 1860


místo

Lužánky


nej...

Brno
první česká beseda


charakteristika

První česká beseda se konala v Brně-Lužánkách, uspořádal ji Český pěvecký spolek pod vedením učitele hudby Františka Fialy. Byla povolena s podmínkou, že jedno číslo v programu bude německé.


zajímavosti

Po první besedě se v Brně začalo mluvit víc česky, lidé se začali hrdě hlásit k národnosti české.
Dne 10. 10. 1861 se oficiálně ustavil mužský pěvecký spolek Beseda brněnská, jehož prvním dirigentem se stal Pavel Křížkovský. Později se spolek nazýval Filharmonický spolek Beseda brněnská.


poznámka

"Tato produkce v Lužánkách měla epochální úspěch. Sta a sta lidí, kteří besedu navštívili, vraceli se z Lužánek jako horliví Čechové, nadšeni pro naši českou věc. Píseň česká získala jejich srdce národu." píše František Ladislav Nesvadbík.události

15. 5. 1910
Oslavy jubilea Filharmonického spolku Beseda Brněnská a Pavla Křížkovského


osoby

Pavel Křížkovský
ustaven prvním dirigentem pěveckého spolu Beseda brněnská


městská část


Aktualizováno: 02. 11. 2018