Příspěvek na vybudování pomníku československým vojákům ve Skotsku

3. 2. 2010


ulice

číslo orientační

15


charakteristika

Zastupitelstvo Brno-Komín na svém zasedání 3. 2. 2010 schválilo finanční částku na veřejnou sbírku k výstavbě pomníku československým vojákům ve Skotsku ve výši 20 000 Kč.


účastníci

zastupitelé Brno-Komín


zajímavosti

Na návrh zastupitelky Evy Joklové doporučil Finanční výbor zastupitelstvu, aby schválilo finanční příspěvek na vybudování památníku československých vojáků - účastníků bojů ve 2. světové válce.
Pomník je umístěn ve Skotsku v Arisaigu, v místě, kde prošli výcvikem ti nejodvážnější, kteří byli nasazeni na akce v týlu nepřítele. Více informací včetně podrobného popisu vzpomínek a videa se záznamem autentického filmu z výcviku lze najít na www.czechmemorial.org. Pomník byl odhalen 11. 11. 2009.


poznámka

Brno-Komín tak uctilo i památku svých občanů, kteří se účastnili zahraničního odboje a přinesli v boji s nepřítelem nejvyšší oběť.


prameny, literatura

osoby

Jindřich Čoupek
paraskupina BIVOUAC


objekty

oběti okupace
pamětní deska: Hlavní 75/01
deska připomíná oběti rodiny, jejíž příslušníci se účastnili boje v zahraniční armádě


městská část

související odkazy

Menš


Aktualizováno: 26. 06. 2018