Francouzské vojsko opustilo Brno

12. 1. 1806 (19.11.1805–12.1.1806)


charakteristika

Francouzské vojsko císaře Napoleona po téměř dvouměsíční okupaci opustilo město Brno.
Jeho pobyt a následky bitvy u Slavkova způsobily městu a jeho obyvatelům značné škody, včetně epidemií.


události

13. 7. 1809
Francouzské vojsko podruhé vstoupilo do Brna 24. 2. 1806
Zahájení školního vyučování 12. 1. 1806
Návštěva císaře Napoleona v zábrdovickém klášteře 19. 11. 1805
Příchod francouzské armády do Brna


Jiv


Aktualizováno: 11. 07. 2018