Internetová encyklopedie dějin Brna

Příkaz k definitivnímu uložení padlých rudoarmějců v Brně

Příkaz k definitivnímu uložení padlých rudoarmějců v Brně


 • 3. 8. 1945 


 • charakteristika

  Zdravotní referát při Národním výboru pro Velké Brno oznámil Národnímu výboru v Králově Poli, že dne 4. 8. 1945 bude provedena exhumace padlých rudoarmějců.
  Ale teprve 7. 8. 1945 Oběžník Zemského hlavního města Brna oznámil, že je nutno neprodleně přikročit k definitivnímu uložení padlých ruských vojáků do 7 obvodových hřbitovů ve Velkém Brně.
  Pro každý dotyčný hřbitov byl vydán seznam hrobů, které budou na dotyčný hřbitov přeloženy. Oběžníkem bylo určeno, že na hřbitov v Králově Poli budou přeneseny hroby z Králova Pole a z části vnitřního Brna.


 • poznámka

  Zástupci Rudé armády se zřejmě snažili zajistit důstojné pohřbení padlých rudoarmějců ještě před odchodem vojska z města.
  Doba pro exhumaci však nebyla vhodná (od původního pohřbení uplynuly pouhé čtyři měsíce, exhumace měly probíhat v horkých letních měsících, proto se mělo pracovat v noci, chyběly potřebné věci ve válkou zničeném městě atd.). Exhumace se v normální době provádějí až po uplynutí několika let, volí se k nim zpravidla zimní měsíce (-Lik, Menš).


 • prameny, literatura


 • události

  16. 9. 1945
  Pohřbení padlých rudoarmějců v Brně-Jundrově 20. 8. 1945
  Předání pohřebiště RA v Brně-Novém Lískovci


 • objekty

  oběti rudoarmějců při osvobozovacích bojích
  pomník: Božetěchova 2a/01


 • autor

  Menš


Aktualizováno: 05. 07. 2018