Internetová encyklopedie dějin Brna

Přípravné práce k uložení padlých rudoarmějců v Brně-Králově Poli

Přípravné práce k uložení padlých rudoarmějců v Brně-Králově Poli


 • 20. 8. 1945 (20.–28.8.1945)


 • ulice

  Božetěchova


 • charakteristika

  „V sadě u kostela v Králově Poli (na místě komisí určeném) byly od 20. do 28. srpna 1945 prováděny přípravné terénní práce, které si vyžádaly úhrnem 920 pracovních hodin, odpracovaných Němci a kolaboranty z internačního tábora v Řečkovicích a nákladu po 3 K za hodinu, tudíž celkem 2760.-K.“


 • poznámka

  „Další práce až do 24. 10. 1945 nebylo možno pokračovati pro naprostý nedostatek pracovních sil a nemožnost získati exhumační rakve, ač v tomto směru bylo vyvinuto nadměrné úsilí.
  Ve smyslu výnosu pohřební a hřbitovní správy Národního výboru zemského hlavního města Brna č. 6797/45-I ze dne 5. 9. 1945 byla ze strany ruských vojenských míst účast německých zajatců a internovaných při vlastních exhumačních pracích zásadně odmítnuta a Národní výbor v Králově Poli vyzván k nařízení pracovní povinnosti ve svém okruhu působnosti. Ježto pro tento postup nebylo právního předpokladu, bylo navázáno jednání s vedením komunistické strany Československa v Král. Poli, které projevilo ochotu a pochopení pro tento pietní moment a ze svých řad získalo dobrovolné pracovní síly, které pod vedením místního politického vedoucího a člena Národního výboru Ludvíka Vincence s velkou ochotou ujaly se exhumačních prací, ovšem vzhledem k nebezpečí a námaze práce za přiměřenou úplatu. Za značných obtíží získány exhumační potřeby, desinfekční prostředky, reflektory k osvětlení pracovišť za noci atd.“


 • prameny, literatura


 • objekty

  oběti rudoarmějců při osvobozovacích bojích
  pomník: Božetěchova 2a/01


 • městská část

  Brno-Královo Pole


 • související odkazy

  mapa


 • autor

  Menš


Aktualizováno: 05. 07. 2018