Svěcení kostela Božského Srdce Páně v Husovicích

5. 6. 1910místo

Husovice


charakteristika

Římsko-katolický kostel Božského Srdce Páně za značné účasti lidu vysvětil brněnský biskup Pavel Huyn, kázání měl Antonín Cyril Stojan.


účastníci

zemský hejtman Serényi,
místodržitel Heinold,
prezident Vrchního zemského soudu Bleyleben,
náměstek zemského hejtmana Koudela,
dvorní rada František Sedláček,
četné duchovenstvo, např. brněnský děkan Cyril Riedl a farář František Chalupa


zajímavosti

dobový tisk k této události uvedl: "Počasí bylo krásné" a "slavnost nikým a ničím rušena nebyla."


poznámka

Významnou roli při stavbě husovického kostela sehrála Kostelní jednota v Husovicích. Roku 1896 ji založil katecheta na husovických obecných školách František Venhuda, který se stal jejím jednatelem. Předsedou spolku byl po dlouhá léta ředitel měšťanských husovických škol a c.k. okresní školní inspektor František Charvát.
Plány kostela vypracoval profesor na české c.k. průmyslové škole v Brně Karel Hugo Kepka. Samostatná duchovní správa byla v Husovicích zřízena k 1. 1. 1911, byla svěřena misionářskému řádu salvatoriánů.


události

5. 6. 2010
Oslava 100 let od posvěcení kostela Nejsvětějšího Srdce Páně v Brně-Husovicích 4. 11. 1906
Svěcení základního kamene kostela v Husovicích


osoby

Pavel Huyn
vysvětil kostel Božského Srdce Páně v Husovicích Karel Hugo Kepka
autor plánů kostela Božského Srdce Páně v Husovicích Antonín Cyril Stojan
sloužil slavnostní mši František Venhuda
zakladatel Kostelní jednoty v Husovicích


stavby

související odkazy

Kub


Aktualizováno: 08. 07. 2018