Internetová encyklopedie dějin Brna

Svěcení kostela Božského Srdce Páně v Husovicích

Svěcení kostela Božského Srdce Páně v Husovicích


 • 5. 6. 1910 


 • ulice

  náměstí Republiky

 • místo

  Husovice


 • charakteristika

  Římsko-katolický kostel Božského Srdce Páně za značné účasti lidu vysvětil brněnský biskup Pavel Huyn, kázání měl Antonín Cyril Stojan.


 • účastníci

  zemský hejtman Serényi,
  místodržitel Heinold,
  prezident Vrchního zemského soudu Bleyleben,
  náměstek zemského hejtmana Koudela,
  dvorní rada František Sedláček,
  četné duchovenstvo, např. brněnský děkan Cyril Riedl a farář František Chalupa

 • zajímavosti

  dobový tisk k této události uvedl: "Počasí bylo krásné" a "slavnost nikým a ničím rušena nebyla."

 • poznámka

  Významnou roli při stavbě husovického kostela sehrála Kostelní jednota v Husovicích. Roku 1896 ji založil katecheta na husovických obecných školách František Venhuda, který se stal jejím jednatelem. Předsedou spolku byl po dlouhá léta ředitel měšťanských husovických škol a c.k. okresní školní inspektor František Charvát.
  Plány kostela vypracoval profesor na české c.k. průmyslové škole v Brně Karel Hugo Kepka. Samostatná duchovní správa byla v Husovicích zřízena k 1. 1. 1911, byla svěřena misionářskému řádu salvatoriánů.


 • události

  5. 6. 2010
  Oslava 100 let od posvěcení kostela Nejsvětějšího Srdce Páně v Brně-Husovicích 4. 11. 1906
  Svěcení základního kamene kostela v Husovicích


 • osoby

  Pavel Huyn
  vysvětil kostel Božského Srdce Páně v Husovicích Karel Hugo Kepka
  autor plánů kostela Božského Srdce Páně v Husovicích Antonín Cyril Stojan
  sloužil slavnostní mši František Venhuda
  zakladatel Kostelní jednoty v Husovicích


 • stavby

  Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně
  náměstí Republiky


 • související odkazy

  mapa


 • autor

  Kub


Aktualizováno: 08. 07. 2018