Zahájení exhumačních prací v Brně-Králově Poli

24. 10. 1945 (24.10.–6.11.1945)charakteristika

„S vlastními exhumačními pracemi bylo započato (v Brně-Králově Poli -Lik, Menš) 24. 10. 1945 a skončeny byly 6. 11. 1945, takže v předvečer státního svátku SSSR bylo možno uspořádati na místě nového věčného odpočinku padlých hrdinů pod záštitou místního Národního výboru v Králově Poli pietní slavnost.“ (Slavnost se však zřejmě konala až 7. 11. 1945 -Lik, Menš).


zajímavosti

„Náklad na exhumační práce, pomůcky a potřeby činil:
a./ Exhumování a převezení mrtvol:
1./ Koncentrační tábor Řečkovice, přípravné pozemní práce ..... K 2760.-
2./ Fy Tejkal Kr. Pole, líhoviny ..... Kčs 1487.50
3./ Úřad prodeje tabáku Brno ..... K 5040
4./ Fy Ráček Brno, gum. rukavice ..... K 55.30
5./ Fy Žouželka, Kr. Pole, různé ..... K 166.20
6./ Fy Muzikář, Kr. Pole, mýdlo a prášky ..... Kčs 249.60
7./ Odměna exhumátorům ..... Kčs 10350.-“

b./ Exhumační rakve (bedny):
1./ A. Mašnégl, Král. Pole .....Kčs 2800.-
2./ J. Pohl, Král. Pole ..... Kčs 2795.50.-
3./ J. Jareš, Král. Pole .....Kčs 5820.-
4./ J. Werner, Král. Pole .....Kčs 19600.-
5./ Fy „Kavkaz“ Brno ..... K 2500.-

c./ Tribuna pro slavnost
1./ Jan Jaroš, Král.Pole ..... Kčs 1245.-“

Protože „dnem 1. listopadu 1945 byla zavedena nová měna, některé účty bylo nutno platiti ve měně staré a některé již v nové“ (proto kolísá psaní K a Kčs -Lik, Menš).
„Jest třeba zaznamenati ochotu královopolských řeznických firem R. Šlesinger, F. Vévoda, R. Veselý, F. Kučera a F. Dolný, kteří bezplatně poskytli exhumačním četám maso, salámy a vnitřnosti, by za nočních prací mohlo jim býti poskytnuto MNV občerstvení, které připravila restaurace „Semilasso“ A. Potomského, v Kr. Poli.
Úprava terénu, bourání, výkop a exhumace vyžádaly si tudíž celkem Kčs 43.102.60 a dále K 10.521.50 a Kčs 1245.--, tedy částku celkem minimální, ačkoliv exhumováno bylo 194 mrtvol.“


poznámka

„Program exhumačních prací vypracoval na základě zkušeností z exhumace v Řečkovicích člen NV A. J. Vrzal po dohodě s politickým vedoucím strany KSČ L. Vincencem a jejími členy Pavlincem a Šimkem.
Dobrovolně a zdarma odpracováno bylo členy KSČ 1 401 pracovních hodin, za každodenní součinnosti člena NV Ludvíka Vincence, jenž akci věnoval i noční odpočinek, povoznické práce v hodnotě 2 800.- K a pracovní době 9 a půl dne zdarma provedli místní občané p. Kubica, Sedláček a Kaluža. Předseda MNV J. Merc věnoval 60 hodin, ředitel místní úřadovny F. Černil 50 hodin, zřízenec Josef Oškrda 28 hodin, lékárník Králík poskytl zdarma desinfekční prostředky, elektrozávod Josef Herman (I. místopředseda Národního výboru v Král. Poli) provedl zdarma instalaci přívodních kabelů pro světlomety při exhumacích u kostela a u fy „Deriva“ a namontování světlometů na tribunu při oslavě dne 7. 11. 1945 za pomoci svých dvou zaměstnanců. Člen NV Alois J. Vrzal vypracoval s Janem Šimkem - který již exhumace v Řečkovicích prováděl - přesný postup exhumačních prací, spolupůsobil při získávání rakví a účinnými intervencemi hlavně osobními i telefonickými nemálo přispěl k zdárnému a rychlému provedení prací.“objekty

městská část

související odkazy

Lik, Menš


Aktualizováno: 05. 07. 2018