Internetová encyklopedie dějin Brna

Pořízení fotografické dokumentace jednotlivých hrobů rudoarmějců v Brně-Králově Poli

Pořízení fotografické dokumentace jednotlivých hrobů rudoarmějců v Brně-Králově Poli


 • 14. 8. 1945 


 • charakteristika

  Rada místního Národního výboru v Brně-Králově Poli se ve své schůzi 7. 8. 1945 usnesla „pro potřebu archivní a památkovou dáti ofotografovati jednotlivé hroby, detaily zápisů i skupiny hrobů firmě Kolář, při čemž pomýšleno na sestavení dokumentárního památníku fotografického.“


 • zajímavosti

  „Postavení památníku dle návrhu arch. ing. St. Kučery zadáno bylo stavitelské firmě Karla Bogra, Král. Pole, Bulharská č. 86, současně i s terénní úpravou. Zahradnické práce pak provedla správa městského zahradnictví. Problematickou otázkou ukázalo se zřízení cesty mezi dvěma hroby k pomníku, protože vedla pozemkem, jenž jest majetkem církevním, ale dohodou a benevolencí duchovní správy církve římsko-katolické v Král. Poli (dp. děkan a konsistorní rada Jan Pilař) i otázka tato byla příznivě vyřešena (protokol ze dne 25. 4. 1946).“

 • poznámka

  „Pořízeno od každého snímku 6 kusů. Z usnesení tehdy koordinačního výboru obdržela každá politická strana v Králově Poli po serii, strana komunistická vyzvedla si 2 serie. Vyhotoveno tedy 6 serií po 116 kusech. Národní výbor podržel serii jednu. Úhradu nesla každá strana ze svého.“

  „Seznam provisorních ruských hrobů před exhumací v Králově Poli“ (zachováváme členění a psaní dle originálu - Lik, Menš).

  Ulice Dr. Kubeše, předzahrádka u p. Koukala.
  Zadní řada (zleva napravo).


  1 hrob bez nápisu.

  HROB 1
  Jsou zde pochováni hrdinové padnuvší v boji s německými uchvatiteli:
  1. Grigorovič A. T.
  2. Gorovoj J. M.
  3. Jakov Andrej Charitonovič
  4. Černak G. N.
  5. Levčinko F. D.
  Sláva hrdinům 29.IV. 1945.

  2 hroby bez nápisu.

  Zde padl smrtí chrabrých starší leutnant Kondratěv Ivan Gavrilovič (1904–1945) v boji s německými okupanty 27. dubna 1945.


  HROB 2.
  Zde jsou pochováni hrdinové padnuvší v boji s německými uchvatiteli 30. dubna 1945:
  1) Tegniredno G. R., 2) Laričev A. A., 3) Grečiškin G. D. Sláva hrdinům.

  Zde padl smrtí chrabrých vojín Sergějev Michajl Michajlovič v boji s německými okupanty. Narozen 1926, zemřel 30. dubna 1945.

  1 hromadný hrob
  1 hrob bez nápisu

  Zde je pochován Trufanov Ivan D. padnuvší v boji proti německých uchvatitelům. Narozen 1919, padl 6. V. 1945.

  Přední řada zprava nalevo.
  2 hroby bez nápisu.


  HROB 5.
  Zde jsou pochováni hrdinové: 1) Bak. Ivan Prokopjev, 2) Czirnok Ivan Josifovič, 3) Okim Petr Vasiljevič, 4) Konv Vasilij Alik, 5) Kodin Petr Nikolaj.
  Sláva hrdinům 2. V. 1945.


  HROB 4
  Zde jsou pochováni hrdinové: 1) Glaznu F. F., Turest (? -Lik, Menš) S. L., 3) Čretkov S. L., 4) Junov, 5) Galkin Jak., 6) Černjankočenko J. Další nečitelné.
  Sláva hrdinům.

  Zde je pochován radiotelegrafista Ivan Nikolaj Vasiljevič, narozen r. 1924 v Kaličinské oblasti. Mednovskuj G. Strenevo, dědina Ugrišče, dvakrát vyznamenán medaili „Za odvahu“, padl v bojích za naši socialistickou vlast při osvobození.
  Brno 30.4.1945.


  HROB 3
  Zde jsou pochováni hrdinové:
  1) Korotkin P. S., 2) Korotkov M. A.,
  3) Glusinko S. I., 4) Šulikov, 5) Korandin.
  Sláva hrdinům 30. IV. 1945.

  Ulice Purkyňova (Prodloužená).
  Chalin G. F., Charkovská oblast.
  Padl smrtí chrabrých.

  Křižovatka silnic Žabovřeské a Ke střelnici.
  Zde je pochován vojín Čebanjuk Michail Gerasimovič, hrdinsky padnuvší za osvobození naší vlasti.
  29.IV.1945

  Mojmírovo náměstí (zprava nalevo).
  1 hrob bez nápisu.

  Zde byl pochován padnuvší v bojích za vlast SSSR vojín Gusminjuk Ivan E. Padl. 4.V.1945.

  Zde je pochován Palij Fedor Josifovič padnuvší v bojích za vlast 4.V.1945.

  Zde jsou pochováni zemřelí za blaho vlasti Sabirov - Kabil druhý. Padli smrtí chrabrých.

  Na kopcích u Kubíčkovy vily.
  (hroby něm. vojáka -takto v textu - Lik, Menš)

  U celnice při silnici do Soběšic.
  Zde je pochován 30. dubna padnuvší straší seržant Davidovskij Boris Michajlovič, narozený r. 1924 v městě Kijevě.

  U hřbitova (vpravo).
  Zde je pochován leutenant, příjmení neznáme. Rok narození neznámý. Hrdinsky padl smrtí chrabrých v bojích proti něm. uchvatitelům. 1. května 1945.
  Věčná sláva hrdinům.

  Vlevo (Hromadný hrob)
  Zde jsou pochováni:
  1) Tisatilin Buch. Akm., nar. 1918, 2) Taškov Pavel Ivaněvič, nar. 1925, 3) Švěc Konrad Vasiljevič, nar. 1914, 4) Grišenko Devnis I., nar. 1915, 5. 6. 7. příjmení neznámé.
  Věčná sláva hrdinům.

  Ulice Poděbradova u železnič. mostu.
  Zde pochováni:
  mladší poručík Petrikov, seržant Danin, seržant Kurbajev. Zahynuli smrtí chrabrých při bojích s německými okupanty.

  Ulice u Červeného mlýna.
  Padli smrtí chrabří 3 muži v bojích za město Brno, věčná sláva hrdinům padlým v boji za svobodu i nezávislost naší rodiny (domoviny).

  Pavlova cihelna.
  Zahynul za rodinu (domovinu) Bojarko Petr, Krym, Krásný Bazar.

  U Antoníčka za Nekudovou hospodou.
  Není nápis.

  Husovická silnice.
  Starší seržant Tarasjuk Vl. Mich., 1903 r., svobodník, Jaskov Fr. Efim, 1900 r.
  Padli smrtí chrabrých v bojích za osvobození města Brna.

  Náměstí Svobody - v sadě u vodní nádrže.
  Ozčarenko Sergei Pavlovič, 1901 roku narozen. 30.dubna 1945 padl smrtí chrabrých v bojích s německými uchvatiteli.

  Zde pochován seržant Carkov Alexei 1915 r. narozen, zemřel 4/5 - 45. Mohyla č. 4.

  Pruský hřbitov vlevo u cesty.
  Zde pochován Romes Josef Alexandr roz. 1903 r. Padl smrtí chrabrých za sovětskou i československou zemi.

  Pruský hřbitov (pravá strana vlevo).
  29.4.45 r. zahynul v bojích za rodinu (domovinu) dělostřel. vyzvědač Sorokin Viktor Ivanovič, roz. 1895 roku Moskevská oblast, Ruzaevka, 29.4.45.

  Pravá strana vpravo - není nápis.

  Pruský hřbitov (levá strana vlevo)
  Zde pochován st. poručík Pšečenko Alexandr Ivanovič, narozen 1912 Kyrovogradská Čigrinský obec Muzrovka, dále nečitelný.

  Pruský hřbitov (levá strana vpravo)
  Zde pochován st. art. Baldorev Ivan Prigorevič roz. 1908 město Moskva z Oduxgam č. 18 k V 39.
  Padl v bojích za sovětský i československý národ.

  U kostela - pořad zleva do prava.
  1./ Zahynuli smrtí chrabrých K. C.
  1. Voronov I. I. 1924
  2. Bugan I. V. 1900
  3. Sverčkov P. M. 1922
  4. Fedorkov A. E. 1911
  Zahynuli 2. května 1945, Čís. 45.

  2./ /bez nápisu/
  3./ Zahynuli smrtí chrabrých K. C.
  1. Kulivarov P. D. 1926
  2. Rubak N. P. 1916
  3. Novikov P. O. 1910
  4. Jermolenko A. E. 1905
  5. Kravec F. C. 1905
  6. Kulik P. E. 1911
  7. Nosko K. C. 1922
  8. Babni A. E. 1914
  9. Sučajev A. A. 1922
  Zahynuli 2. května 1945 r. číslo 45.

  4./ /Malý hrob bez nápisu/
  5./ /bez nápisu/
  6./ /bez nápisu/
  Zahynuli smrtí chrabrých K. C.
  1. Těrizjuk Pavel N.
  2. Děmitrij Aleksej M.
  3. Vjačislav A. S.
  4. Paromin N. N.
  Zahynuli 30.4.1945, čís. 44
  8./ /bez nápisu/
  9./ /bez nápisu/
  10./ /bez nápisu/
  11./ /smyto deštěm/
  12./ Artilerist kapitán Trifačev Ivan Alexejevič, roz. 15. července r. 19 Irkutská oblast Tulanovský r - n. Kurzanský S. /Sovět hrdinský/. Hrdinsky zahynul v bojích s německými, fašistickými uchvatiteli za město Brno 28. dubna 1945. Velká budiž sláva hrdinovi zahynuvšímu za čest, svobodu a nezávislost svobody milovaných národů Evropy.
  13./ Artilerist st. seržant Lupanosov Michajl Tichonovič rozen r. 1908 Krasnodarský kraj, město Armoriv. Hrdinsky zahynul v bojích s německo - fašistickými uchvatiteli za věc osvobození svobodymilovných národů Evropy.
  28. dubna 1945.

  14./ Artilerist L  - t Balotov Nikolaj Michajlovič rozen v červenci 1917 Molotovská oblast město Nitva. Hrdinsky zahynul v bojích s německofašistickými uchvatiteli za město Brno 27. dubna. Věčná budiž sláva hrdinovi, zahynuvšímu za čest, svobodu a 
  nezávislost svobodomilovných národů Evropy.

  15./ Zde jsou pochováni vojíni /další deštěm smyto/.

  16./ Zahynul smrtí chrabrých K. C. Pavličenko Andrej Ivanovič R. D. r. 1899.
  Zahynul 29.4.1945, číslo 43.

  17./ /deštěm smyto/

  18./ /deštěm smyto/

  19./ /deštěm smyto/

  20./ Krasnoarmějec Daviděnko Aleksej Safranovič padlý smrtí chrabrých 3. května 1945.

  21./ /bez nápisu/

  22./ /bez nápisu/

  23./ Zde je pochován L  - t Zakalin Dimitrij Michajlovič r. 1914 rozen ve vladimírské oblasti ves. Konajevo. Padl smrtí chrabrých v boji s německými uchvatiteli 1. května 1945 město Brno, Královo Pole. Velká budiž sláva hrdinovi.

  V sadě na náměstí maršála Malinovského.

  1. /blíže k Slovinské ulici/
  Zde je pochován serž. Carkov Aleksej Al. r. 1915.
  Zemřel 4.5.45 r. Hrob č. 4.
  2. /blíže ulice Bulharské/
  Ovčarenko Sergjej Pavlovič rozen r. 1901 - 30. dubna 1945 zahynul smrtí chrabrých s německými uchvatiteli.
  3. /u budky s nářadím/
  /bez nápisu/

  Lužánky při chodníku ulice Lidické: 3 hroby a 2 mrtvoly neznámého jména.

  U býv. sochy císaře Josefa: 2 hroby a 3 mrtvoly neznámého jména.

  U dětského hřiště: 4 hroby a 5 mrtvol neznámého jména.

  U Mýtní ulice: 2 hroby a 3 mrtvoly neznámého jména.

  U restaurace: 1 hrob a 1 mrtvola neznámého jména.

  Vodička, Král. Pole, Řečkovská 45: 1 hrob a 1 mrtvola neznámého jména.

  U Kubeše za hřbitovem: 1 hrob a 1 mrtvola neznámého jména.

  U Batelky: 1 hrob a 1 mrtvola neznámého jména.

  U ústavu mrzáčků: 8 hrobů a 28 mrtvol neznámého jména.

  U bílého beránka: 1 hrob a 1 mrtvola neznámého jména.

  Pražská, dělostřelecké kasárny: 1 hrob a 2 mrtvoly neznámého jména.

  Pražská, u zvěrolékařské školy: 2 hroby a 2 mrtvoly neznámého jména.

  Božetěchova: /prodloužená/ 1 hrob a 1 mrtvý neznámého jména.

  Bulharská /pod skalou/: 1 hrob a 1 mrtvola neznámého jména.

  Nám. 28. října: 2 hroby a 3 mrtvoly neznámého jména.

  Zemědělská: 1 hrob a 1 mrtvola neznámého jména.

  Dlouhá ul. /v oblasti I./: 3 hroby a 3 mrtvoly neznámého jména.

  V sadě u skladiště: 1 dvojhrob a 1 mrtvola neznámého jména.

  U střelnice: 5 hrobů a 5 mrtvol neznámého jména.

  Celkem .............. 194 mrtvých hrdinů Rudé armády.“

  Poznámka Lik, Menš: prostým součtem nelze zjistit uvedený počet padlých rudoarmějců, zřejmě autor seznamu byl obeznámen s počtem pohřbených v hrobech, kde není uveden popis či nápis byl smyt deštěm.


 • prameny, literatura


 • osoby

  A. E. Babni
  původně pohřben u kostela v Brně-Králově Poli, společný hrob 3 Ivan Prokopjev Bak. (...)
  Ivan Prigorevič Baldorev
  původně pohřben na pruském hřbitově (levá strana vpravo) v Brně-Králově Poli Nikolaj Michajlovič Balotov
  Petr Bojarko
  původně pohřben u Pavlovy cihelny v Brně-Králově Poli
  další osoby (71)...


 • objekty

  oběti rudoarmějců při osvobozovacích bojích
  pomník: Božetěchova 2a/01


 • autor

  Lik, Menš


Aktualizováno: 05. 07. 2018