Oznámení o exhumacích padlých rudoarmějců v Brně-Králově Poli posádkovému velitelství v Brně

29. 7. 1946


charakteristika

Přípisem z 29. 7. 1946 byl oznámen posádkovému velitelství v Brně celkový počet exhumovaných rudoarmějců, kteří byli pohřbeni v Brně-Králově Poli. Ve 3 hromadných hrobech je pohřbeno 326 příslušníků Rudé armády.
„7 padlých a v Králově Poli pochovaných důstojníků Rudé armády bylo exhumováno později (ne z tohoto pohřebiště, ale z míst, kde byli pohřbeni hned po osvobození Brna -Lik, Menš) pohřebním ústavem města Brna, provedena jejich kremace a urny uchovány pro hromadné mausoleum rudoarmějců.“


zajímavosti

„Exhumovaní v Soběšicích byli slavnostně převezeni do Král. Pole a uloženi do společného hrobu .....1946 (datum neuvedeno - Lik, Menš) za účasti značné části obyvatel ze Soběšic a Král. Pole. Průvod očekávala delegace místního Národního výboru v čele s předsedou Jul. Mercem a několika jinými členy na hranici katastru Královo Pole.
Z Říčan pak pohřbeni byli 27. března 1946 dle disposic pohřebního ústavu města Brna.
Hroby v rayonu královopolském pohřbených byly před exhumací ofotografovány jednak jednotlivě, jednak hromadně a pokud bylo možno i nápisy a označení na hrobech.“


poznámka

„Celkem exhumováno bylo, jak také oznámeno posádkovému velitelství v Brně přípisem z 29. 7. 1946
193 vojínů a poddůstojníků
1 rudoarmějka, tedy
194 padlých v katastru Králova Pole a na přilehlém území Lidické a náměstí 28. října,
45 rudoarmějců padlých na území Soběšic a
87 rudoarmějců převezených z katastru obce Říčan (ze samotných Říčan to bylo 45 rudoarmějců, z nichž dva jsou známi jménem -Lik, Menš).
Celkem 326 příslušníků Rudé armády spí svůj věčný sen ve 3 hromadných hrobech.“
(Při přepisu byla zachována původní grafická podoba.)události

8. 6. 1946
Odhalení pomníku rudoarmějců v Brně-Králově Poli 15. 2. 1946
Protokol o předání vojenského hřbitova v Brně-Králově Poli


osoby

Abdukarim Kazakov
patří mezi rudoarmějce, exhumované v katastru obce Říčan, okr. Brno-venkov Tavikul Kuliašev
patří mezi rudoarmějce, exhumované v katastru obce Říčan, okr. Brno-venkov


objekty

oběti rudoarmějců při osvobozovacích bojích
pomník: Božetěchova 2a/01 pomník padlých rudoarmějců
pomník: Útěchovská 2/01
zde je informace o převozu exhumovaných rudoarmějců ze Soběšic


Menš


Aktualizováno: 02. 02. 2019