Internetová encyklopedie dějin Brna

Oznámení o exhumacích padlých rudoarmějců v Brně-Králově Poli posádkovému velitelství v Brně

Oznámení o exhumacích padlých rudoarmějců v Brně-Králově Poli posádkovému velitelství v Brně


 • 29. 7. 1946 


 • charakteristika

  Přípisem z 29. 7. 1946 byl oznámen posádkovému velitelství v Brně celkový počet exhumovaných rudoarmějců, kteří byli pohřbeni v Brně-Králově Poli. Ve 3 hromadných hrobech je pohřbeno 326 příslušníků Rudé armády.
  „7 padlých a v Králově Poli pochovaných důstojníků Rudé armády bylo exhumováno později (ne z tohoto pohřebiště, ale z míst, kde byli pohřbeni hned po osvobození Brna -Lik, Menš) pohřebním ústavem města Brna, provedena jejich kremace a urny uchovány pro hromadné mausoleum rudoarmějců.“


 • zajímavosti

  „Exhumovaní v Soběšicích byli slavnostně převezeni do Král. Pole a uloženi do společného hrobu .....1946 (datum neuvedeno - Lik, Menš) za účasti značné části obyvatel ze Soběšic a Král. Pole. Průvod očekávala delegace místního Národního výboru v čele s předsedou Jul. Mercem a několika jinými členy na hranici katastru Královo Pole.
  Z Říčan pak pohřbeni byli 27. března 1946 dle disposic pohřebního ústavu města Brna.
  Hroby v rayonu královopolském pohřbených byly před exhumací ofotografovány jednak jednotlivě, jednak hromadně a pokud bylo možno i nápisy a označení na hrobech.“

 • poznámka

  „Celkem exhumováno bylo, jak také oznámeno posádkovému velitelství v Brně přípisem z 29. 7. 1946
  193 vojínů a poddůstojníků
  1 rudoarmějka, tedy
  194 padlých v katastru Králova Pole a na přilehlém území Lidické a náměstí 28. října,
  45 rudoarmějců padlých na území Soběšic a 
  87 rudoarmějců převezených z katastru obce Říčan (ze samotných Říčan to bylo 45 rudoarmějců, z nichž dva jsou známi jménem -Lik, Menš).
  Celkem 326 příslušníků Rudé armády spí svůj věčný sen ve 3 hromadných hrobech.“
  (Při přepisu byla zachována původní grafická podoba.)


 • prameny, literatura


 • události

  8. 6. 1946
  Odhalení pomníku rudoarmějců v Brně-Králově Poli 15. 2. 1946
  Protokol o předání vojenského hřbitova v Brně-Králově Poli


 • osoby

  Abdukarim Kazakov
  patří mezi rudoarmějce, exhumované v katastru obce Říčan, okr. Brno-venkov Tavikul Kuliašev
  patří mezi rudoarmějce, exhumované v katastru obce Říčan, okr. Brno-venkov


 • objekty

  oběti rudoarmějců při osvobozovacích bojích
  pomník: Božetěchova 2a/01 pomník padlých rudoarmějců
  pomník: Útěchovská 2/01
  zde je informace o převozu exhumovaných rudoarmějců ze Soběšic


 • autor

  Menš


Aktualizováno: 02. 02. 2019