Internetová encyklopedie dějin Brna

Slavnostní odhalení pomníku Edwarda Babáka

Slavnostní odhalení pomníku Edwarda Babáka


 • 22. 10. 1937 


 • ulice

  Údolní
  Úvoz

 • číslo orientační

  73

 • místo

  Brno - tehdejší areál LF MU v prostorách původních zeměbraneckých kasáren


 • charakteristika

  Pomník, původně připravovaný k desátému výročí Babákova úmrtí, byl nakonec slavnostně odhalen až 22. října 1937.
  Realizaci pomníku, který vytvořil Vincenc Makovský, umožnila především veřejná sbírka profesorů brněnské lékařské fakulty.
  Slavnostního odhalení v předzahrádce Anatomického ústavu LF MU se zúčastnili představitelé všech tří vysokých škol, na nichž Edward Babák působil (Masarykova univerzita, Univerzita Karlova a brněnská Vysoká škola zvěrolékařská).


 • účastníci

  Josef Podpěra, rektor MU,
  Otakar Teyschl, děkan LF MU,
  představitelé Vysoké školy zvěrolékařské v Brně a dalších vysokých škol

 • zajímavosti

  Babákův pomník byl několikrát přestěhován, po válce byl umístěn před budovou LF MU na Komenského náměstí (tam ho v roce 1990 nahradil pomník T. G. Masaryka), pak na Joštově ulici (před dnešní Fakultou sociálních studií). Nyní se nachází v areálu Univerzitního kampusu v Brně-Bohunicích.


 • obrazy

  img1777.jpg


 • prameny, literatura

  Ostatní literatura
  "Babákův pomník nemá důstojné místo"
  článek v odborném periodiku
  "Edward Babák a lékařská fakulta"


 • osoby

  Edward Babák
  Vincenc Makovský
  autor pomníku Josef Podpěra
  rektor Masarykovy univerzity Otakar Teyschl
  děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity; jeden z iniciátorl pomníku E. Babáka


 • objekty

  E. Babák
  pomník: Joštova 10/02 E. Babák
  pomník: Kamenice 3/04


 • městská část

  Brno-střed


 • autor

  Kal


Aktualizováno: 08. 06. 2020

22. 10. 1937 - slavnostní odhalení pomníku E. Babáka. Archiv Masarykovy univerzity, C fot III 232.