Slavnostní odhalení pomníku Edwarda Babáka

22. 10. 1937


ulice

číslo orientační

73


místo

Brno - tehdejší areál LF MU v prostorách původních zeměbraneckých kasáren


charakteristika

Pomník, původně připravovaný k desátému výročí Babákova úmrtí, byl nakonec slavnostně odhalen až 22. října 1937.
Realizaci pomníku, který vytvořil Vincenc Makovský, umožnila především veřejná sbírka profesorů brněnské lékařské fakulty.
Slavnostního odhalení v předzahrádce Anatomického ústavu LF MU se zúčastnili představitelé všech tří vysokých škol, na nichž Edward Babák působil (Masarykova univerzita, Univerzita Karlova a brněnská Vysoká škola zvěrolékařská).


účastníci

Josef Podpěra, rektor MU,
Otakar Teyschl, děkan LF MU,
představitelé Vysoké školy zvěrolékařské v Brně a dalších vysokých škol


zajímavosti

Babákův pomník byl několikrát přestěhován, po válce byl umístěn před budovou LF MU na Komenského náměstí (tam ho v roce 1990 nahradil pomník T. G. Masaryka), pak na Joštově ulici (před dnešní Fakultou sociálních studií). Nyní se nachází v areálu Univerzitního kampusu v Brně-Bohunicích.prameny, literatura

Ostatní literatura

"Babákův pomník nemá důstojné místo"

článek v odborném periodiku

"Edward Babák a lékařská fakulta"


osoby

Edward Babák
Vincenc Makovský
autor pomníku Josef Podpěra
rektor Masarykovy univerzity Otakar Teyschl
děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity; jeden z iniciátorl pomníku E. Babáka


objekty

E. Babák
pomník: Joštova 10/02 E. Babák
pomník: Kamenice 3/04


městská část

Kal


Aktualizováno: 08. 06. 2020