Slavnostní otevření nové školy v Juliánově

15. 9. 1889


ulice

číslo orientační

61


katastr

Židenice


charakteristika

Místní školní rada získala roku 1888 na stavbu školní budovy subvenci ve výši 3 000 zlatých s podmínkou, aby se se stavbou školy začalo ihned. Obec si půjčila u První moravské spořitelny v Brně 10 000 zlatých.
Školu postavil dle plánů ing. Jul. Zedníka z Brna rosický stavitel Meth. Rejtar. Stavba školy i s vybavením přišla na 14 002,55 zlatých.
Nadučitelem se stal Edmund Richter, který se posléze ujal i řízení školy. Ta byla dne 15. září 1889 slavnostně vysvěcena a předána svému účelu.prameny, literatura

události

11/1892
Založení Školského spolku v Juliánově 27. 11. 1887
Ustanovení první školní rady v Juliánově 25. 8. 1887
Zřízení školy v Juliánověměstská část

související odkazy

MJ


Aktualizováno: 10. 07. 2018