Internetová encyklopedie dějin Brna

Slavnostní otevření nové školy v Juliánově

Slavnostní otevření nové školy v Juliánově


 • 15. 9. 1889 


 • ulice

  Jamborova

 • číslo orientační

  61

 • katastr

  Židenice


 • charakteristika

  Místní školní rada získala roku 1888 na stavbu školní budovy subvenci ve výši 3 000 zlatých s podmínkou, aby se se stavbou školy začalo ihned. Obec si půjčila u První moravské spořitelny v Brně 10 000 zlatých.
  Školu postavil dle plánů ing. Jul. Zedníka z Brna rosický stavitel Meth. Rejtar. Stavba školy i s vybavením přišla na 14 002,55 zlatých.
  Nadučitelem se stal Edmund Richter, který se posléze ujal i řízení školy. Ta byla dne 15. září 1889 slavnostně vysvěcena a předána svému účelu.


 • obrazy

  img9855.jpg


 • prameny, literatura


 • události

  11/1892
  Založení Školského spolku v Juliánově 27. 11. 1887
  Ustanovení první školní rady v Juliánově 25. 8. 1887
  Zřízení školy v Juliánově


 • osoby

  Edmund Richter


 • městská část

  Brno-Židenice


 • související odkazy

  mapa


 • autor

  MJ


Aktualizováno: 10. 07. 2018

Pohled na školní budovu. Zdroj: 50tileté jubileum zřízení školy v Juliánově, s. 7.