Internetová encyklopedie dějin města Brna

Odhalení pomníku prezidenta Edvarda Beneše

Odhalení pomníku prezidenta Edvarda Beneše


 • 10. 4. 2010 


 • ulice

  Veveří

 • číslo orientační

  70

 • místo

  10.30 hodin před budovou Právnické fakulty Masarykovy univerzity


 • charakteristika

  pomník (replika sochy od Karla Dvořáka) druhého prezidenta ČSR Edvarda Beneše byl odhalen před Právnickou fakultou Masarykovy univerzity


 • účastníci

  Roman Onderka, primátor města Brna,
  Daniel Rychnovský, 1. náměstek primátora města Brna,
  starostové několika brněnských městských částí,
  JUDr. Otakar Motejl, Veřejný ochránce lidských práv,
  prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, děkanka PrF MU,
  zástupci Univerzity obrany,
  zástupci Krajského vojenského velitelství,
  Emil Boček, předseda, a členové Výboru pro postavení pomníku prezidentu Benešovi,
  zástupci ČSOL a dalších organizací, které přispěly ke vzniku pomníku, váleční veteráni

 • zajímavosti

  Podnět k odhalení sochy dali již v roce 2005 členové Československé obce legionářské a Sdružení československých zahraničních letců 1939–1945, ale jednání o její umístění byla obtížná. Nakonec bylo vybráno místo před budovou Právnické fakulty Masarykovy univerzity, v blízkosti budovy brněnské české techniky, jež nesla jméno E. Beneše od roku 1937.

 • poznámka

  O odhalení se zasloužili členové Československé obce legionářské, Sdružení československých zahraničních letců ve spolupráci s městem Brnem. Město Brno vyčlenilo ze svého rozpočtu 800 000 Kč na úpravu okolí, Československá obec legionářská zaplatila 840 000 Kč. Záštitu nad slavností přijal primátor města Brna Roman Onderka.


  Slavnostní projevy:
  - Roman Onderka, primátor města Brna
  - Plukovník Emil Boček, bývalý pilot 310. stíhací perutě v RAF, předseda Výboru pro postavení pomníku prezidenta Beneše
  - dr. Pavel Budínský, předseda Československé obce legionářské
  - prof. JUDr. Mojmír Povolný Dr.hc. MU, nositel řádu TGM, předseda bývalé Rady svobodného Československa z USA
  - PhDr. Dušan Kováč DrSc. z Historického ústavu Slovenské akademie Věd v Bratislavě, v zastoupení člena Městského divadla v Brně Stanislava Slováka.


  Odhalení provedli:
  - Roman Onderka, primátor města Brna
  - Plukovník Emil Boček, předseda Výboru
  - Ing. Jan Kruml, jednatel Výboru
  - Pplk. Ing. Jaroslav Jarolím, předseda ČSOL Brno I 
  - doc. PhDr. František Hanzlík CSc. historik z Univerzity obrany národa v Brně.


 • obrazy

  img9778.jpg img9779.jpg img9780.jpg img9781.jpg img9782.jpg img9783.jpg img9784.jpg img9785.jpg img9786.jpg img9787.jpg img10323.jpg img10324.jpg img10325.jpg img10326.jpg img10327.jpg img10328.jpg img10329.jpg img10330.jpg img10331.jpg img10332.jpg img10333.jpg img10334.jpg img10335.jpg img10336.jpg img10337.jpg img10338.jpg img10339.jpg img10340.jpg img10341.jpg img10342.jpg img10343.jpg img10344.jpg img10345.jpg img10346.jpg img10347.jpg img10348.jpg img10349.jpg


 • prameny, literatura

  zobrazit "Edvard Beneš má v Brně pomník"
  "Benešovu sochu si Němci nepřejí "
  "24 hodin v metropoli "
  "Němci proti pomníku Edvarda Beneše "
  "Benešova socha v Brně i přes protesty bude "
  "U právnické fakulty odhalí sochu Beneše "
  "Brno odhalí Benešovu sochu "
  "Právník Beneš "
  "Brno rádo sochy odjinud "
  "Brno v sobotu odhalí Benešovu sochu"
  "Brno: Sochu Beneše lidé uvidí v sobotu"


 • osoby

  Edvard Beneš
  druhý prezident ČSR, jehož socha bude po delších diskusích konečně odhalena Emil Boček
  bývalý bojový pilot RAF se velmi zasloužil o vybudování pomníku E. Beneše v Brně Otakar Motejl
  účast na slavnosti Roman Onderka
  akce se konala pod jeho záštitou, přednesl slavnostní projev Daniel Rychnovský
  účastník slavnosti


 • stavby

  Právnická fakulta
  Veveří 70/158


 • objekty

  E. Beneš
  pomník: Veveří 70/03


 • městská část

  Brno-střed


 • související odkazy

  mapa


 • autor

  Menš, Jis


Aktualizováno: 25. 06. 2018

Pozvánka na slavnostní odhalení pomníku prezidenta Beneše (10. 4. 2010).