Odhalení pomníku prezidenta Edvarda Beneše

10. 4. 2010


ulice

číslo orientační

70


katastr

Veveří


místo

10.30 hodin před budovou Právnické fakulty Masarykovy univerzity


charakteristika

pomník (replika sochy od Karla Dvořáka) druhého prezidenta ČSR Edvarda Beneše byl odhalen před Právnickou fakultou Masarykovy univerzity


účastníci

Roman Onderka, primátor města Brna,
Daniel Rychnovský, 1. náměstek primátora města Brna,
starostové několika brněnských městských částí,
JUDr. Otakar Motejl, Veřejný ochránce lidských práv,
prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, děkanka PrF MU,
zástupci Univerzity obrany,
zástupci Krajského vojenského velitelství,
Emil Boček, předseda, a členové Výboru pro postavení pomníku prezidentu Benešovi,
zástupci ČSOL a dalších organizací, které přispěly ke vzniku pomníku, váleční veteráni


zajímavosti

Podnět k odhalení sochy dali již v roce 2005 členové Československé obce legionářské a Sdružení československých zahraničních letců 1939–1945, ale jednání o její umístění byla obtížná. Nakonec bylo vybráno místo před budovou Právnické fakulty Masarykovy univerzity, v blízkosti budovy brněnské české techniky, jež nesla jméno E. Beneše od roku 1937.


poznámka

O odhalení se zasloužili členové Československé obce legionářské, Sdružení československých zahraničních letců ve spolupráci s městem Brnem. Město Brno vyčlenilo ze svého rozpočtu 800 000 Kč na úpravu okolí, Československá obec legionářská zaplatila 840 000 Kč. Záštitu nad slavností přijal primátor města Brna Roman Onderka.

Slavnostní projevy:
- Roman Onderka, primátor města Brna
- Plukovník Emil Boček, bývalý pilot 310. stíhací perutě v RAF, předseda Výboru pro postavení pomníku prezidenta Beneše
- dr. Pavel Budínský, předseda Československé obce legionářské
- prof. JUDr. Mojmír Povolný Dr.hc. MU, nositel řádu TGM, předseda bývalé Rady svobodného Československa z USA
- PhDr. Dušan Kováč DrSc. z Historického ústavu Slovenské akademie Věd v Bratislavě, v zastoupení člena Městského divadla v Brně Stanislava Slováka.

Odhalení provedli:
- Roman Onderka, primátor města Brna
- Plukovník Emil Boček, předseda Výboru
- Ing. Jan Kruml, jednatel Výboru
- Pplk. Ing. Jaroslav Jarolím, předseda ČSOL Brno I
- doc. PhDr. František Hanzlík CSc. historik z Univerzity obrany národa v Brně.


obrazy


osoby

Edvard Beneš
druhý prezident ČSR, jehož socha bude po delších diskusích konečně odhalena Emil Boček
bývalý bojový pilot RAF se velmi zasloužil o vybudování pomníku E. Beneše v Brně Otakar Motejl
účast na slavnosti Roman Onderka
akce se konala pod jeho záštitou, přednesl slavnostní projev Daniel Rychnovský
účastník slavnostiobjekty

E. Beneš
pomník: Veveří 70/03


městská část

související odkazy

Menš, Jis


Aktualizováno: 16. 03. 2021