Slavnostní položení základního kamene k budově Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

9. 6. 1928


ulice

číslo orientační

70


katastr

Veveřínej...

Masarykova univerzita
první z budov plánovaného univerzitního komplexu na ulici Veveří a na svahu Kraví hory


charakteristika

Za účasti prezidenta republiky T. G. Masaryka, čelných představitelů veřejného života a akademických funkcionářů vysokých škol proběhlo slavnostní kladení základního kamene k budově Právnické fakulty Masarykovy univerzity, první z plánovaných staveb, jež měly vyrůst na Akademickém náměstí.
Kolem základního kamene, do něhož byla vložena pamětní listina, kterou podepsal i T. G. Masaryk, bylo rozloženo jedenáct menších kamenů, které věnovala rodiště či působiště osobností, které se nejvíc zasloužily o kulturu českého národa na Moravě a ve Slezsku.


účastníci

Tomáš Garrigue Masaryk,
Jan Šrámek, náměstek předsedy vlády,
Jan Černý, ministr vnitra,
Karel Engliš, ministr financí,
Jaroslav Kallab, rektor MU,
František Weyr, děkan Právnické fakulty MU a další


zajímavosti

Pro tuto slavnostní příležitost zkomponoval první čestný doktor MU Leoš Janáček slavnostní kantátu na slova Antonína Trýba.


poznámka

Vlastní výstavba budovy podle projektů pražského architekta Aloise Dryáka byla zahájena v zimních měsících 1928–1929, dokončena byla v roce 1932. Teprve potom se mohla fakulta přestěhovat z prostor, jež jí poskytl brněnský biskupský alumnát na rohu Smetanovy a Antonínské ulice, do vlastních prostor na Veveří ulici.
Další ze staveb, plánovaných na Akademickém náměstí (Filozofická fakulta, rektorát MU, Univerzitní knihovna) se již nepodařilo realizovat.
Osudy fakultní budovy byly pohnuté, za války, kdy byly české vysoké školy nacisty uzavřeny, v ní sídlilo Gestapo. Po zrušení Právnické fakulty MU v roce 1950 připadla budova vysokému vojenskému školství, teprve v roce 1990 byla fakultě navrácena.
události

23. 6. 2014
Nález základního kamene v budově Právnické fakulty Masarykovy univerzity 17. 12. 1940
Přestěhování sídla řídící úřadovny gestapa do budovy uzavřené Právnické fakulty MU 9. 6. 1928
Třetí oficiální návštěva prezidenta Masaryka v Brně


osoby

Karel Engliš
Leoš Janáček
na slova Antonína Trýba složil Sbor při kladení základního kamene Masarykovy univerzity Jaroslav Kallab
pronesl slavnostní projev Tomáš Garrigue Masaryk
Antonín Trýb
na jeho slova složil Leoš Janáček Sbor při kladení základního kamene Masarykovy univerzity
další osoby (1)...


stavby

rektorát Vysokého učení technického v Brně
Antonínská 1/548
v letech 1919–1932 zde bylo sídlo Právnické fakulty MU
Právnická fakulta Masarykovy univerzity
Veveří 70/158městská část

související odkazy

Kal


Aktualizováno: 16. 01. 2020