Založení spolku Český akademický spolek Právník

8. 12. 1919 (prosinec)


charakteristika

Účelem spolku, který se konstituoval v prosinci 1919 jako fakultní spolek posluchačů práv, bylo podporovat studium posluchačů Právnické fakulty Masarykovy univerzity, zejména po stránce všeobecně a odborně vzdělávací a sociální, udržovat styky s učitelským sborem a ostatním vysokoškolským studentstvem, rozvíjet společenský život, pomáhat při vydávání knih a skript.


zajímavosti

Společným tiskovým orgánem brněnského Právníka a pražského fakultního spolku právníků Všehrd se stal časopis Všehrd (vycházel od roku 1919). Spolek využíval podpor z Brněnského podpůrného spolku Bráf, založeného v lednu 1921.
Spolek inicioval ustavení celostátní organizace studujících práv - Svazu právnických fakultních spolků v republice Československé se sídlem v Praze.


poznámka

Již 21. 2. 1919 vznikl Český akademický spolek v Brně, který byl původně zamýšlen jako spolek všech brněnských vysokoškoláků.
Po změně stanov v prosinci 1919 se spolkem studentů práv a byl přejmenován na Český akademický spolek Právník. V roce 1924 byl přejmenován na Československý akademický spolek Právník se sídlem v Brně.
Za války existoval formálně až do 19. 2. 1944, kdy byl vymazán ze spolkového katastru. Krátce po skončení války, již 25. 5. 1945, obnovil svoji činnost a fungoval až do zrušení brněnské právnické fakulty v roce 1950 (ze spolkového rejstříku byl vymazán 29. 8. 1950).události

26. 5. 1933
Audience zástupců fakultních spolků Masarykovy univerzity u prezidenta republiky


osoby

Dobroslav Krejčí
v roce 1928 jmenován čestným členem


MJ


Aktualizováno: 08. 07. 2018