Ustanovení Místního osvětového sboru v Židenicích

20. 10. 1919 (zánik v roce 1945)


ulice

katastr

Židenice, Zábrdovice


místo

měšťanské školy na Staré osadě a na Táborské třídě, Tyršova škola na Kuldově ulici


charakteristika

V říjnu roku 1919 se konala v Židenicích schůze zástupců místních spolků, úřadů a korporací a byl ustanoven MOS. Pořádal cestopisné, vlastivědné, výchovné přednášky a také byly uspořádány vlastivědné vycházky a exkurze do průmyslových závodů.
Po 2. světové válce nebyla činnost obnovena.


účastníci

Josef Mrkos, ředitel školy,
Jan Vacl, učitel


zajímavosti

Ustanovení bylo vydáno na základě vydaných "Instrukcí k zákonu o organizaci lidových kurzů občanské výchovy" z 22. dubna 1919 od ministerstva školství a národní osvěty.


poznámka

Přednášky se konaly v měšťanských školách na Staré osadě a na Táborské třídě, od roku 1932 se konaly akce v přednáškovém sále Tyršovy školy na Kuldově ulici. V letech 1924–1934 proběhlo na 377 přednášek, které navštívilo 43 700 osob.

Přednášející:
- ředitelé škol: Josef Mrkos, B. Koutníková
- učitelé: K. Fuchs, Robert Matoušek, J. Vacl
- předseda Místního výboru J. Paták
- prof. dr. Drastich, Jiří Mahen, prof. K. Žižka.osoby

Jiří Mahen
přednášející Robert Matoušek
přednášející Josef Mrkos
zakladatel MOS v Židenicích


městská část

související odkazy


Aktualizováno: 08. 07. 2018