Internetová encyklopedie dějin Brna

Ustanovení Místního osvětového sboru v Židenicích

Ustanovení Místního osvětového sboru v Židenicích


 • 20. 10. 1919 (zánik v roce 1945)


 • ulice

  Kuldova

 • katastr

  Židenice, Zábrdovice

 • místo

  měšťanské školy na Staré osadě a na Táborské třídě, Tyršova škola na Kuldově ulici


 • charakteristika

  V říjnu roku 1919 se konala v Židenicích schůze zástupců místních spolků, úřadů a korporací a byl ustanoven MOS. Pořádal cestopisné, vlastivědné, výchovné přednášky a také byly uspořádány vlastivědné vycházky a exkurze do průmyslových závodů.
  Po 2. světové válce nebyla činnost obnovena.


 • účastníci

  Josef Mrkos, ředitel školy,
  Jan Vacl, učitel

 • zajímavosti

  Ustanovení bylo vydáno na základě vydaných "Instrukcí k zákonu o organizaci lidových kurzů občanské výchovy" z 22. dubna 1919 od ministerstva školství a národní osvěty.

 • poznámka

  Přednášky se konaly v měšťanských školách na Staré osadě a na Táborské třídě, od roku 1932 se konaly akce v přednáškovém sále Tyršovy školy na Kuldově ulici. V letech 1924–1934 proběhlo na 377 přednášek, které navštívilo 43 700 osob.

  Přednášející:
  - ředitelé škol: Josef Mrkos, B. Koutníková
  - učitelé: K. Fuchs, Robert Matoušek, J. Vacl
  - předseda Místního výboru J. Paták
  - prof. dr. Drastich, Jiří Mahen, prof. K. Žižka.


 • prameny, literatura


 • osoby

  Jiří Mahen
  přednášející Robert Matoušek
  přednášející Josef Mrkos
  zakladatel MOS v Židenicích


 • městská část

  Brno-Židenice


 • související odkazy

  mapa


 • autor


Aktualizováno: 08. 07. 2018