Internetová encyklopedie dějin Brna

Pavilon P na brněnském Výstavišti se stal jihomoravskou stavbou roku 2009

Pavilon P na brněnském Výstavišti se stal jihomoravskou stavbou roku 2009


 • 14. 4. 2010 


 • ulice

  Výstaviště

 • číslo orientační

  1

 • místo

  Brněnské výstaviště

 • nej...

  střední Evropa
  největší výstavní hala ve střední a východní Evropě


 • charakteristika

  Pavilon P, jehož hlavním architektem je Jaroslav Dokoupil, má rozlohu cca 220 x 90 m a je největší výstavní halou ve střední a východní Evropě.
  Kolaudace proběhla 18. 5. 2009.


 • zajímavosti

  Stavba pavilonu musela zohlednit potřebu jeho celoročního provozu a víceúčelového využívání, variabilitu plochy a možnost jejího dělení na více celků, zastínění a zatemnění interiéru, ekonomické vytápění a zejména chlazení, snadnou dostupnost výstavních ploch.
  K zajímavým momentům stavby patří atypická vrata Trido s integrovanými prosklenými dveřmi. Rozměry vrat jsou až 7 x 11 m.
  Jedinečným technickým prvkem je v pavilonu P nafukovací dělící stěna, která umožňuje rozčlenění výstavní ploch na dvě části během několika desítek minut. Stěna se skládá ze dvou částí umístěných v klidovém stavu v parkovacích boxech podél obvodových stěn, celkový rozměr stěny však má šířku 90 m a výšku 12 m. Je to unikátní řešení v rámci naší republiky, které mohlo vzniknout díky společnosti Reklama Kubíček a několika dalších kooperujících dodavatelů z oblasti scénických zařízení a televizní techniky (Alfeko, Mozart).
  Z důvodu nepříznivého vývoje cen stavebních materiálů v průběhu stavby se museli architekti vzdát plánu na více než 200 metrů dlouhou severní a východní bezokenní fasádu jako dynamického výtvarného díla, které by eliminovalo působení obrovské hmoty objektu. Došlo také k redukci řady náročných povrchových úprav v interiérech, to však neovlivnilo užitkovou kvalitu pavilonu.

 • poznámka

  Údaje o stavbě:
  - Investor: Veletrhy Brno, a. s.
  - Hlavní architekt: Jaroslav Dokoupil.
  - Hlavní inženýr projektu: Igor Sedlák, Radim Fišer.
  - Spolupráce: Jitka Hývnarová, Jaroslava Milotová, Iveta Popelková, Miloš Ryšavý, Marek Vrba, Jan Peleška.
  - Generální projektant: Arch.Design., s.r.o.
  - Generální dodavatel: Strabag a.s.
  - Technický dozor: Bovis Lend Lease, a.s.
  - Zastavěná plocha: 20 275 m².
  - Podlažní plocha celkem: 24 154 m².
  - Plocha v 1. NP: 18 248 m².
  - Čistá výstavní plocha v 1. NP: 10 204 m².
  - Obestavěný prostor: 342 650 m³.
  - Rozměry pavilonu: 89,5 x 214,35 m.
  - Hmotnost ocelové konstrukce: 2600 t.
  - Realizace: červenec 2008–květen 2009.


 • prameny, literatura


 • události

  5. 6. 2009
  Otevření pavilonu P


 • stavby

  Brněnské výstaviště
  Výstaviště 1/405


 • městská část

  Brno-střed


 • související odkazy

  mapa


 • autor

  Fl, Menš


Aktualizováno: 09. 04. 2019