Schválení stanov spolku v Králově Poli

15. 3. 1923


charakteristika

Na začátku roku 1923 byl založen „Spolek pro zřízení a udržování katolického „Lidového domu“ a „Orlovny“ v Králově Poli“, jehož úkolem bylo hledat vhodný objekt, opatřovat peněžní prostředky (sbírkami, dary nebo pořádáním divadel a jiných podniků) pro získání místností, kde by se „nově utvořené a zreorganisované starší složky Lidové strany mohly nerušeně scházeti“.
Stanovy spolku byly schváleny 15. 3. 1923.


poznámka

Katolický dům na Palackého ulici byl prodán „v popřevratových dobách“ po 28. říjnu 1918. Obnos získaný prodejem nestačil „ani na sebemenší objekt“. Proto bylo rozhodnuto o vytvoření spolku.


prameny, literatura

události

5. 11. 1943
Rozpuštění spolku v Králově Poli 21. 9. 1930
Otevření Katolického domu v Brně-Králově Poli
katolický dům byl výsledkem úsilí spolku z roku 1923


městská část

Menš


Aktualizováno: 07. 07. 2018