Rozpuštění spolku v Králově Poli

5. 11. 1943


charakteristika

Okresní policejní komisařství v Brně-Králově Poli přípisem z 5. 11. 1943 oznámilo P. Janu Pilařovi, předsedovi „Spolku pro zřízení a udržování katolického „Lidového domu“ a „Orlovny“ v Králově Poli, rozpuštění spolku. „Jmění jmenovaného spolku se zajišťuje a Vy se vybízíte, abyste je vydal zdejším policejním orgánům“.


poznámka

„Výnosem říšského protektora v Čechách a na Moravě Bd S VR 2-5022/42 ze dne 23. 9. 1942 byl rozpuštěn tělocvičný svaz „Orel“ se sídlem v Brně se všemi členskými spolky a jinými přidruženými organisacemi.
Tato opatření o rozpuštění tělocvičného svazu „Orel“ se vztahují i na samostatné právnické osoby, které byly vyvolány v život za účelem zřízení a udržování zařízení „Orla“, a které tomuto účelu zřejmě sloužily. Tím byl tedy také rozpuštěn spolek s názvem „Spolek pro zřízení a udržování katolického „Lidového domu“ a „Orlovny“ v Králově Poli“.události

23. 9. 1942
Rozpuštění tělocvičného svazu „Orel“ v Brně 21. 9. 1930
Otevření Katolického domu v Brně-Králově Poli 15. 3. 1923
Schválení stanov spolku v Králově Poli


městská část

Menš


Aktualizováno: 06. 07. 2018