Vznik Českého pomologického ústavu v Bohunicích

1901


ulice

číslo orientační

34


katastr

Bohunice


charakteristika

Škola vznikla jako ústav pro vzdělávání zahradníků z širokého okolí Brna zpočátku s ovocnářským zaměřením, později se však výuka rozšířila na celou zahradnickou problematiku, takže nakonec zahrnovala všechny obory zahradnické činnosti včetně úzkých specializací jako vazačství, aranžérství, školkařství, sadovnictví a samozřejmě s nimi související všeobecné a průpravné předměty.

Byli zde takoví, jejichž jména znali a zná celá zahradnická veřejnost - František Suchý, František Markus, Berének, Leon Theodor Jan Steinblink, Luža, Peikes, Homola a další, kteří tvořili historii a věhlas této školy. Odborně publikovali, byli autory a spoluautory učebnic pro zahradnické školy s celostátní působností a také externími učiteli Vysoké školy zemědělské v Brně.
Za dobu působení V. Dvorského jako ředitele dosáhla škola největšího rozmachu nejen v počtu žáků, počtu typů škol a jejich zaměření, ale i budováním a rozšiřováním zázemí školy.události

1/2011
Nalezení plánů k budově střední zahradnické škole v Bohunicíchměstská část

související odkazy

MJ


Aktualizováno: 09. 07. 2018