Veletržní setkání sběratelů

7. 4. 2006 (7.–8.4.2006)
nej...

Brno
první ročník


charakteristika

První ročník „Veletržního setkání sběratelů“ se konal v pavilonu A3 Veletrhů Brno. Setkal se s velkým zájmem sběratelů z ČR i ze sousedních států. Na pozvání organizátorů přijela i delegace rakouského klubu BSV z partnerského města St. Pölten.


zajímavosti

Přípravu zajišťovali členové „Klubu filatelistů Alfonse Muchy“ dobrovolnicky (úprava výstavních prostor, pokladna, provoz restaurace atp.).


poznámka

Podnět k pořádání akce dal člen výboru Klubu filatelistů Alfonse Muchy v Brně pan Jiří Kloubec v červenci 2005. Přes obavy některých členů výboru (ztrátovost akce, její organizační náročnost) ji podpořil předseda klubu Mgr. Valetin Schiebl a bylo rozhodnuto pořádat od roku 2006 každoročně dvoudenní setkání sběratelů poštovních známek, pohlednic a celistvostí.
Později byla přizvána ke spoluúčasti brněnská pobočka České numismatické společnosti. Po jednání s Veletrhy Brno bylo dohodnuto akci pořádat v pavilonu A3 brněnského výstaviště. Akce měla velký ohlas u sběratelů, proto rozhodnuto o jejím pořádání i v dalších letech.prameny, literatura

události

8. 4. 2011
Veletržní setkání sběratelů Brno 2011 23. 4. 2010
Veletržní setkání sběratelů
5. ročník


stavby

Brněnské výstaviště
Výstaviště 1/405


městská část

související odkazy

Menš


Aktualizováno: 26. 06. 2018